Ga naar content

De strafrechtcliënt die niet vastzit moet voortaan in de buidel tasten

Sinds 1 juli jl. moeten ook mensen met een gering inkomen een eigen bijdrage betalen bij het inschakelen van een strafrechtadvocaat. Met ingang van deze datum treedt er namelijk een wijziging in de Wet op de rechtsbijstand in werking.

Elke Nederlander heeft recht op rechtsbijstand

In Nederland is in de Grondwet verankerd dat een ieder die rechtsbijstand nodig heeft, maar dit niet zelf kan betalen, een beroep kan doen op financiële hulp. In de volksmond heet dit gefinancierde rechtsbijstand. De werkzaamheden van uw advocaat worden dan door de staat betaald. Afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen bent u daarbij een eigen bijdrage verschuldigd.

Tot voor kort hoeft u deze eigen bijdrage niet te voldoen als uw zaak een strafzaak betrof en u bovendien qua inkomen in de laagste inkomenscategorie viel. Voor 2009 zou uw gezinsinkomen (als u gehuwd, samenwonend of eenoudergezin bent) dan niet meer mogen bedragen dan 23.400 euro. Voor alleenstaanden lag deze grens op 16.800 euro.

Nu ook eigen bijdrage voor mensen met laag inkomen

Met ingang van 1 juli jl. is er een nieuwe wetswijziging in werking getreden waardoor ook deze inkomenscategorie een eigen bijdrage verschuldigd is. Voor 2009 is de eigen bijdrage voor deze inkomens vastgesteld op 98 euro.

Op deze wijziging zijn wel uitzonderingen. De wijziging is namelijk niet op u van toepassing in de volgende gevallen:

  • U zit vast (bijvoorbeeld in voorarrest)
  • U bent asielzoeker
  • U bent psychiatrisch patiënt
  • U staat onder curatele
  • U bent minderjarig
  • U valt in de categorie ‘have not’. In dit geval moet u de Raad voor Rechtsbijstand aannemelijk kunnen maken dat u voor een langere periode niet over enig inkomen of vermogen beschikt.

Uw advocaat stuurt u de nota voor de eigen bijdrage. U moet deze bijdrage dus aan uw advocaat betalen en niet aan de Raad voor Rechtsbijstand.

Marjolein Dikkerboom is strafrechtadvocaat en verbonden aan Ten Berge Leerkotte Advocaten. Uw reactie is welkom op dikkerboom@tbladvocaten.nl.

Terug naar boven