Ga naar content

Veel voorkomende misdrijven: Veelgestelde vragen

Overtredingen zijn minder ernstige vergrijpen dan misdrijven. Overtredingen worden berecht door de kantonrechter of de politierechter. De politierechter en de meervoudige strafkamer buigen zich over de misdrijven.

De wetgever heeft in het wetboek van strafrecht alle misdrijven in het tweede hoofdstuk gezet en alle overtredingen in het derde hoofdstuk.

Bij de bijzondere wetten zoals de Opiumwet, de Wegenverkeerswet of de wet Wapens en Munitie staat er per delict (dat is de omschrijving van het strafbare feit in de wet) of dit een overtreding of een misdrijf betreft.

De strafrichtlijn is door strafrechters in het leven geroepen om de rechtseenheid in de strafoplegging te waarborgen. Voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten is een strafmaat aangegeven die de strafrechter bij het opleggen van een straf als leidraad kan gebruiken.

Maar de strafrechter mag van deze richtlijn afwijken.

Terug naar boven