Ga naar content

Straffen: Veelgestelde vragen

Een (deels) voorwaardelijke veroordeling houdt in dat het opgelegde voorwaardelijke strafdeel niet ten uitvoer wordt gelegd. Het voorwaardelijk deel hoeft u dus niet uit te zitten, te werken of te betalen.

Als u zich echter niet aan de voorwaarden houdt of u pleegt een strafbaar feit in de proeftijd, dan moet u er rekening mee houden dat u de voorwaardelijke straf alsnog onvoorwaardelijke moet uitzitten, werken of betalen.

Feitelijk komt gevangenisstraf en hechtenis op hetzelfde neer. Het gaat beide om vrijheidsbenemende straffen. Het verschil is dat hechtenis wordt opgelegd als u zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding en dat gevangenisstraf wordt opgelegd als u bent veroordeeld voor een misdrijf.

De proeftijd is de door de strafrechter opgelegde periode waarbinnen u niet opnieuw een strafbaar feit mag plegen en/of waarbinnen u zich moet houden aan bepaalde opgelegde voorwaarden, zoals in het vonnis vermeld. Komt u deze voorwaarden na, dan vervalt na de proeftijd de opgelegde straf.

Terug naar boven