Ga naar content

Van arrestatie tot strafzitting: Veelgestelde vragen

De politie kan u aanhouden als zij het redelijke vermoeden hebben dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit.

De politie mag u maximaal 15 uur vasthouden zonder u inverzekering te stellen. Als u niet in verzekering kan worden gesteld omdat u verdacht wordt van een strafbaar feit waarbij dit niet mogelijk is, dan kan de politie u maximaal 21 uren vasthouden.

Tijdens deze 15 of 21 uren kunt u worden verhoord. Dus ook in de nachtelijke uurtjes. Er zijn wel grenzen aan het verhoor. Zo mag u niet onafgebroken worden verhoord.

Inverzekeringstelling is de benaming voor de periode die volgt op de aanhouding en voorafgaat aan de voorlopige hechtenis. De inverzekeringstelling kan gelden voor een periode van drie dagen, welke periode nog eenmaal met drie dagen kan worden verlengd.

U heeft het recht om voorafgaande aan het eerste politieverhoor een advocaat te raadplegen, het zogenaamde consultatierecht. Als u van dit recht geen gebruik maakt, heeft u volgens de wet het recht op een advocaat vanaf het moment van inverzekeringstellling.

Na een periode van 104 dagen voorlopige hechtenis, moet uw zaak op zitting staan. Deze zitting hoeft geen inhoudelijke behandeling te zijn. Als het onderzoek van justitie nog in volle gang is, zal de officier van justitie de zaak pro forma aanbrengen.

Terug naar boven