fbpx
Ga naar content

De strafrechtadvocaat: Veelgestelde vragen

De voorlopige hechtenis is een verzamelnaam voor de periode dat ze u vasthouden van twee fases voorafgaand aan de zitting, namelijk de bewaring en de gevangenhouding of gevangenneming.

Bewaring is een onderdeel van de zogenaamde voorlopige hechtenis. Het is een periode van maximaal 14 dagen waarbij u kunt worden vastgehouden. Of u wel in niet in bewaring moet blijven, beslist de rechter-commissaris.

De raadkamer is een onderdeel van de rechtbank oordeelt over de vordering gevangenhouding of gevangenneming van de officier van justitie. De raadkamer kan uit een (1) of uit drie rechters bestaan.

De politierechter is een ‘unex judex', een alleen rechtsprekende rechter. De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters die zich over uw zaak buigen. De politierechter mag maximaal een jaar gevangenisstraf opleggen.

Of uw zaak voor de politierechter komt of voor de meervoudige kamer, hangt af van de ernst van de zaak. De officier van justitie beslist hierover. De politierechter kan de zaak doorverwijzen indien hij van mening is dat de zaak bij de meervoudige kamer hoort, gelet de ernst van het strafbare feit of de omstandigheden waaronder deze is begaan.

De wet bepaalt dat u vanaf het moment dat u inverzekering wordt gesteld recht heeft op een advocaat.

De piketregeling is een soort samenwerkingsverband van een groot aantal advocaten die bij toerbeurt ‘dienst hebben' en oproepbaar zijn op het moment dat een verdachte behoefte heeft aan rechtsbijstand.

De piketadvocaat komt u bezoeken op de plaats waar u naar toe bent gebracht voor verhoor. Aan de piketadvocaat die deelneemt aan de regeling zijn geen kosten verbonden.

U advocaat kan namens u een verzoek doen bij de Raad voor Rechtsbijstand voor gefinancierde rechtbijstand. De staat betaalt dan (deels) de kosten van uw advocaat.

Afhankelijk van uw vermogen en inkomen. Indien het verzoek wordt toegekend, krijgt uw advocaat een toevoeging waarop hij later zijn werkzaamheden kan declareren.

Als er sprake is van tegenstrijdig belang, dan kan de advocaat niet twee of meerdere verdachten in eenzelfde zaak bijstaan. Het belang van de ene cliënt verzet zich tegen het belang van de andere.

Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien de ene cliënt een feit ontkent, terwijl de andere verklaart dat de ontkennende cliënt wel de dader is. Ook is er sprake van tegenstrijdig belang als de verdachten elkaar de schuld in de schoenen schijven.

Na 104 dagen, dat is de duur van de voorlopige hechtenis moet uw zaak op zitting komen. Het kan wel zijn dat dit een pro forma is. Uw zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld.

Let op dat u voorafgaand aan de voorlopige hechtenis al inverzekering bent gesteld voor maximaal 6 dagen en dat de politie u al 15 uur heeft mogen ophouden voor verhoor. De tijd dat u dus in totaal vast kunt zitten voordat uw zaak op een (pro forma) zitting komt, is maximaal 110 dagen en 15 uur.

Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.

Aan het beroepgeheim zit het verschoningsrecht gekoppeld. Handelt de advocaat in strijd met het beroeprsgeheim dan maakt hij zich schuldig aan een strafbaar feit.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven