Ga naar content

Slachtoffer, getuige en deskundige: Tips & Tricks

Denk er als slachtoffer van een misdrijf voor de strafzitting over na of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot schadevergoedingsvordering in het strafproces Doet u dit niet, dan kunt u in een hoger beroep procedure niet alsnog uw vordering indienen.

Heeft u in bij de rechtbank geen gebruik willen maken van uw spreekrecht, maar bent u in hoger beroep van gedachte veranderd, dan kunt u de advocaat-generaal ervan in kennis stellen dat u alsnog graag wilt spreken. Anders dan de mogelijkheid tot het instellen van de schadevergoedingsvordering blijft uw spreekrecht in hoger beroep bestaan, ook…

Lees verder

Terug naar boven