Ga naar content

Hoe maakt u gebruik van uw spreekrecht in hoger beroep

Heeft u in bij de rechtbank geen gebruik willen maken van uw spreekrecht, maar bent u in hoger beroep van gedachte veranderd, dan kunt u de advocaat-generaal ervan in kennis stellen dat u alsnog graag wilt spreken.

Anders dan de mogelijkheid tot het instellen van de schadevergoedingsvordering blijft uw spreekrecht in hoger beroep bestaan, ook als u daar in eerste aanleg geen gebruik van heeft gemaakt.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven