fbpx
Ga naar content

De verdachte: Veelgestelde vragen

Sinds 1 april 2010 heeft u het recht op een advocaat te raadplegen voorafgaand aan het moment van het eerste politieverhoor. Dit noemt men ook wel het consultatierecht. Als u afziet van dit consultatierecht, heeft u wettelijk het recht op een advocaat vanaf het moment dat u inverzekering gesteld wordt.

Rechtsbijstand van een advocaat is een recht en geen plicht, u bent dus bevoegd om uw eigen verdediging te voeren.

De vrees voor collusie bestaat indien er een duidelijk vermoeden bestaat dat u door uw vrijlating het onderzoek dat tegen u loopt zal saboteren, frustreren en tegenwerken.

Gevreesd wordt bijvoorbeeld dat u getuigen onder druk gaat zetten, sporen van het misdrijf gaat uitwissen of de goederen waarmee het strafbare feit is gepleegd gaat vernietigen of wegmaken.

De inverzekeringstelling is de periode die volgt nadat de maximale duur voor vasthouding ten behoeve van het onderzoek is verstreken. De inverzekeringstelling mag alleen in de gevallen waarbij voorlopige hechtenis mag worden toegepast.

De inverzekering kan voor maximaal 3 dagen, welke termijn nog eenmaal met maximaal drie dagen kan worden verlengd indien dit dringend noodzakelijk is.

Voorlopige hechtenis is de verzamelnaam voor de periode die na het verstrijken van de maxmale inverzekeringstelling (6 dagen) volgt. De voorlopige hechtenis omvat de bewaring (maximaal 14 dagen) en de gevangenhouding- en neming (maximaal 90 dagen).

Na een periode van 104 dagen dient uw zaak voor de eerste keer op zitting te zijn. Dit hoeft geen inhoudelijke behandeling te zijn, dit kan ook pro forma. Voorlopige hechtenis kan alleen maar bij bepaalde strafbare feiten er moeten daarnaast ernstige bezwaren en gronden zijn.

Het strafprocesrecht zijn alle regels over de opsporing, vervolging en berchting van strafbare feiten tezamen.

In het algemeen bent u een verdachte als er voldoende aanleiding is om u te verdenken van het plegen van een strafbaar feit. A

ls u door de overheid daadwerkelijk wordt vervolgd voor een strafbaar feit of als er tegen u een strafrechtelijk financieel onderzoek loopt of indien er nog geen onherroepelijk vonnis is in de ontnemingszaak tegen u.

De politie mag u maximaal 15 uren ophouden voor verhoor. Dit kan nog eenmaal worden verlengd met 6 uren indien het een geval betreft waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten

De cautie is de mededeling aan de verdachte dat hij het recht heeft om te zwijgen. Het vloeit voort uit het recht dat de verdachte heeft om niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling

Nee, de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege heeft bepaald dat u in principe geen recht heeft op rechtsbijstand bij het eerste politieverhoor. Wel heeft u het recht om voorafgaand aan het eerste politieverhoor een advocaat te raadplegen.

Bij minderjarige verdachten geldt overigens wel de regel dat zij recht hebben op een advocaat tijdens het verhoor door de politie.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven