fbpx
Ga naar content

Is het versturen van bonbons met rattengif niet strafbaar?

De rechtbank in Den Bosch zag zich voor een opmerkelijke zaak geplaatst toen zij moest oordelen over een verdachte die naar enkele families bonbons met rattengif had verstuurd.

Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut bleek namelijk dat het gif niet giftig genoeg was om tot ernstige gezondheidsklachten te leiden. De verdachte kon daardoor ook niet veroordeeld worden voor een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel noch voor een poging tot mishandeling.

Nederlands Forensisch Instituut

Volgens het NFI dat de bonbons onderzocht was op en in de chocolaatjes de stof difethialon aangetroffen. Dit is dezelfde werkzame stof die in muizenkorrels (‘rattengif’) zit en is alleen in zeer grote hoeveelheden schadelijk voor de gezondheid. Op basis van dit onderzoek kwam de rechtbank tot de conclusie dat er geen sprake is van een aanmerkelijke kans op pijn, letsel of anderszins benadeling van de gezondheid, zelfs niet als de bonbons in één keer genuttigd zouden worden.

De verdachte, een 44-jarige vrouw, kon dus niet veroordeeld worden voor een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel noch voor een poging tot mishandeling.

Rechtbank acht bedreiging wel bewezen

Wel vond de rechtbank bewezen dat de vrouw de families had bedreigd. De slachtoffers hadden namelijk verklaard dat zij aan de doosjes met de bonbons konden zien dat ze gemanipuleerd waren. Bij het openmaken van een van de doosjes waren er ook rode korrels uitgevallen die door een van de slachtoffers werd herkend als ‘rattengif’. De slachtoffers hadden dus door dat zij een doosje met vergiftigde bonbons hadden ontvangen.

Opname in psychiatrisch ziekenhuis

Toch leidde de conclusie van de rechtbank dat er sprake was van bedreiging niet tot een veroordeling. Uit psychologisch onderzoek van de vrouw kwam naar voren dat zij aan schizofrenie leed en als ontoerekeningsvatbaar moest worden beschouwd. Omdat zij volgens de rechtbank een gevaar voor zichzelf en voor anderen vormde, kreeg zij van de rechtbank wel een zogenaamde maatregel opgelegd. Deze maatregel hield in dat de vrouw voor de duur van een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven