Ga naar content

Moeder spoelt baby door het toilet

De Zutphense rechtbank heeft vorige week een 30-jarige moeder veroordeeld wegens kinderdoodslag. Eind november 2008 is de vrouw op het toilet bevallen, waarna zij het toilet doorspoelde. De pasgeboren baby raakte hierbij klem in de afvoer van het toilet en is aan de gevolgen van verdrinking en onderkoeling overleden.

De avond van de bevalling ontving ambulancepersoneel een melding. Op het doorgegeven adres werd de moeder aangetroffen op het toilet. In het toilet waren bloederig water en stolsels zichtbaar, ook zag de ambulanceverpleegkundige een baby in de toiletpot. De baby zat vast in de waterafvoer. De navelstreng van de baby was doorgeknipt.

Uit sectie blijkt dat baby geleefd heeft

Uit de sectie bleek dat de baby na de bevalling geleefd moest hebben, gelet op de aanwezigheid van lucht in longen en maag. De navelstreng kon zijn doorgeknipt bijvoorbeeld met een schaar.

In het vonnis oordeelt de rechtbank onder meer als volgt:

‘…een bevalling is een zeer ingrijpende fysieke ervaring. Ook als een vrouw tot dan toe niet op de hoogte was van de zwangerschap, ligt het zeer voor de hand dat zij zich tijdens het bevallingsproces bewust wordt van de geboorte van haar kind. In de onderhavige zaak wordt dit bevestigd door de omstandigheid dat verdachte aan (broer van vriend) om een schaar heeft gevraagd’.

De rechtbank komt verder tot de conclusie dat ‘verdachte met de schaar vervolgens de navelstreng tussen haar en het pasgeboren kind heeft doorgeknipt. Dit was een doelbewuste handeling.’ Mede op grond daarvan komt de rechtbank tot de conclusie dat de verdachte wist dat zij bevallen was van een kind.

Na de bevalling is de baby in de wc-pot terecht gekomen, waarbij haar beentjes klem kwamen te zitten in de afvoer. Op enig moment, al dan niet onbewust, is het toilet doorgetrokken waardoor de waterspiegel in de wc-pot steeg.

De rechtbank overweegt verder dat: ‘Als gevolg van het hulpeloos achterlaten met onderkoeling, verdrinking of een combinatie van deze factoren is de baby overleden. Hoewel verdachte wist dat haar net gebaarde kind hulpeloos in de wc-pot lag, heeft zij geen actie ondernomen’.

Voorwaardelijk opzet: kinderdoodslag

‘De kans dat een pasgeboren kind komt te overlijden in het koude water van een wc-pot is zeer groot. Door na de bevalling het kind hulpeloos achter te laten in de wc-pot en vervolgens geen adequate actie te ondernemen, heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank de kans op het overlijden van de baby willens en wetens aanvaard’.

De verdediging van de vrouw voerde aan dat de verdachte door haar psychische toestand niet anders kon reageren dan dat zij deed. Vanwege haar onmachtige toestand kon verdachte evenmin schuld worden verweten. De psychiatrische en psychologische rapporten ondersteunden de visie van de verdediging niet; de rechtbank ging hier dan ook niet in mee.

Rechtbank legt zwaardere straf op dan geëist

De strafeis van de officier van justitie in deze zaak was een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringstoezicht en een werkstraf voor de duur van 240 uur subsidiair 120 dagen hechtenis.

De rechtbank vindt dat, gelet op de ernst van het feit en de daarmee gepaarde maatschappelijke onrust en de geschokte rechtsorde, een zwaardere straf op zijn plaats is. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Als bijzondere voorwaarde komt de vrouw verplicht onder reclasseringstoezicht en moet zij een ambulante behandeling bij een GGZ instelling ondergaan.

Marjolein Dikkerboom is strafrechtadvocaat en verbonden aan Ten Berge Leerkotte Advocaten. Uw reactie is welkom op dikkerboom@tbladvocaten.nl.

Terug naar boven