Ga naar content

Vrijspraak van internetbedreiging wegens toevoeging smileys

Vorige maand is een minderjarige verdachte vrijgesproken van het bedreigen van minister-president Balkenende. De jongen had Balkenende via Hyves dood gewenst.

Het openbaar ministerie had de jongen bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, dan wel met zware mishandeling ten laste gelegd. De jongen had de minister-president via Hyves het volgende bericht gestuurd:

‘ey bolle vet zak met je kanker bolle kanker bril je gaat died bitch ik kom je halen’

Het gerechtshof in Amsterdam sprak de jongen vrij.

Er kan volgens het gerechtshof pas sprake zijn van een dergelijke bedreiging als de bedreiging van dien aard is geweest en onder zodanige omstandigheden heeft plaatsgevonden dat bij de bedreigde (Balkenende) de redelijke vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen dan wel zwaar mishandeld zou worden.

Geen serieuze vrees voor verlies van het leven

Gelet op de formuleringen die de jongen gebruikte, het feit dat het bericht via Hyves verzonden was en omdat aan het bericht vijftien verschillende soorten smileys waren toegevoegd, kon volgens de rechters een dergelijke vrees niet bij Balkenende zijn ontstaan.

Openbaar ministerie had met belediging meer kans gemaakt

Pikant is nog dat het gerechtshof in de uitspraak de opmerking maakt dat het toch opvallend is dat het openbaar ministerie niet ook ‘belediging’ ten laste heeft gelegd. Kennelijk zou het gerechtshof de jongen op die grondslag wel schuldig hebben bevonden.

Arbeidsrechtelijk gelden andere normen

De jongen lijkt hier strafrechtelijk van geluk te kunnen spreken. Toch is het verstandig om niet lukraak allerlei verwensingen via het internet te verspreiden. Strafrechtelijk zal het misschien niet snel tot een veroordeling komen, een dergelijke bedreiging aan het adres van de werkgever zal hoogstwaarschijnlijk wel tot een geldig ontslag op staande voet kunnen leiden.

Heeft u een vraag over strafrecht of wilt u reageren op deze column? Marjolein Dikkerboom werkt als strafrechtadvocate bij Ten Berge Leerkotte Advocaten. Uw reactie is welkom op dikkerboom@tbladvocaten.nl.

Terug naar boven