Ga naar content

Wilders bedreigd door kunstzinnige student?

Wilders heeft enige tijd geleden aangifte gedaan van bedreiging, naar aanleiding van een kunstobject van een student aan de Kunstacademie te Den Haag.

De politicus die erom bekendstaat graag de grenzen van de vrijheid van meningsuiting op te zoeken, met leuzen als ‘het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf’ is nu zelf degene die zich beledigd en bedreigd voelt, naar aanleiding van de creatieve invulling van dit grondrecht, door een 22-jarige student.

Mes in het hart

In het kader van de uitvoering van een opdracht van de Kunstacademie heeft de student op 8 september 2009 op het Malieveld, waar op dat moment ook andere studenten van de Kunstacademie hun werken hadden tentoongesteld, een pop met een touw om de nek opgehangen aan een boom. De pop had een zak over het hoofd en was gekleed in een Marokkaans gewaad. De student had de pop besmeurd met een mix van tomaatketchup, ketjap en water, en een foto van Wilders met een mes, ter hoogte van het hart, op de pop vast gestoken. Nadat hij de pop had opgehangen is de student met omstanders gaan praten en heeft uitgelegd wat de bedoeling van zijn werk was.

Opzettelijke bedreiging?

De vraag waar de Rechtbank Den Haag voor stond is of de student opzet heeft gehad om bij Wilders de vrees op te wekken dat tegen hem geweld zal worden aangewend. De student verklaarde zelf dat hij met zijn kunstwerk wilde benadrukken dat de politiek van Wilders de moslimgemeenschap in het hart raakt. Het feit dat de pop gekleed was in een Marokkaans gewaad versterkte deze verklaring. Opzet kon dan ook niet bewezen worden.

Maar de officier van justitie wilde het hier niet bij laten en betoogde dat de student in elk geval willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft genomen dat Wilders zich bedreigd zou voelen. Ook dit wist de verdachte te ontkrachten doordat de kleine foto van Wilders enkel herkenbaar is voor derden die er recht voorstaan en dat hij er altijd bij stond om de betekenis van het kunstobject uit te leggen. Zelfs toen de verdachte zijn leraar ging halen om zijn werk te laten beoordelen, heeft hij er voor gezorgd dat zijn zus aanwezig was om uitleg te geven over de betekenis van de pop.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet

De student is vrijgesproken van bedreiging. De vrijheid van meningsuiting wint het hier. Daarnaast heeft deze jongeman de politicus tot het inzicht kunnen brengen, dat wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan, doe dat ook een ander niet aan. Zelfs als Wilders niet aangesproken gaat worden op zijn uitspattingen omtrent de Koran en islam, heeft hij nu zelf ervaren en kunnen inzien hoever deze vrijheid in zijn ogen behoort te gaan.

De kunstenaar heeft zijn doel bereikt doordat de omgeving uitbundig op zijn werk heeft gereageerd. Dat Wilders hier ook op reageerde en hier zijn eigen grens heeft aangegeven kan gezien worden als een leuke bijkomstigheid.

Marjolein Dikkerboom en Kinanya Pijl zijn als strafrechtadvocaten verbonden aan Ten Berge Leerkotte Advocaten. Uw reactie is welkom op dikkerboom@tbladvocaten.nl.

Terug naar boven