fbpx
Ga naar content

Zeer lange gevangenisstraf voor medeplegen van moord

Verdachte P. werd door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Deze straf had betrekking op vrijheidsberoving van het slachtoffer. Volgens de rechtbank kon niet bewezen worden dat de verdachte ook meegedaan had aan het dagenlang martelen en doden van het slachtoffer.

In hoger beroep moest het gerechtshof in Arnhem de zaak opnieuw beoordelen. Het gerechtshof legde P. maar liefst een gevangenisstraf van achttien jaren op. Volgens het gerechtshof had P. samen met zijn medeverdachten het slachtoffer, een Turkse zakenman, koelbloedig en zonder concreet aanwijsbare reden om het leven gebracht door verwurging.

Deze verwurging was volgens het gerechtshof op een lugubere manier uitgevoerd en heeft enige tijd in beslag genomen. Het slachtoffer moet hierbij doodsangsten hebben uitgestaan. Hiermee heeft de verdachte volgens het gerechtshof blijk gegeven van volstrekt gebrek aan respect voor het meest fundamentele recht van een mens, namelijk het recht op leven.

De zoon, de familie en kennissen van het nog maar 42-jarige slachtoffer, dat nog een heel leven voor zich had, is door deze gewelddadige dood onpeilbaar leed toegebracht. Door bovendien het stoffelijk overschot zo te verbergen dat het weken heeft geduurd voordat het werd ontdekt – overigens volstrekt toevallig; het had nog weken of maanden kunnen duren voordat het stoffelijk overschot was ontdekt op die plaats – en door voorts niet direct en niet volledig opening van zaken te geven over het motief, de precieze toedracht van zijn daad en de voorafgaande omstandigheden, heeft verdachte volgens het gerechtshof het verwerkingsproces bij met name de nabestaanden zeer ernstig bemoeilijkt.

Het gerechtshof maakt duidelijk dat door deze ernstige feiten de rechtsorde op ernstige wijze geschokt is. Volgens de rechters past bij het medeplegen van moord in deze situatie een zeer lange gevangenisstraf.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven