Ga naar content

Strafbeschikking wegens rijden onder invloed

Bob is op 1 augustus 2008 aangehouden in zijn auto. Hij moet blazen. Uit de blaastest komt de indicatie dat Bob heeft gedronken Hij moet dus mee naar het bureau dat toevallig om de hoek zit voor een ademtest. Bob heeft zijn naam geen eer aan gedaan.

Uit de ademanalyse blijkt gelukkig dat Bob niet al te veel had gedronken. Toch moet hij even op het bureau blijven om te ontnuchteren. De politie maakt proces verbaal tegen hem op wegens het rijden onder invloed.

Nadat Bob is ontnuchterd wordt hij weer vrijgelaten. Bob hoort enige tijd niets, maar ontvangt dan twee maanden later een brief van het CJIB. In de rechter bovenhoek staat strafbeschikking.

De officier van justitie verklaart Bob schuldig aan het rijden onder invloed en legt hem een geldboete op van 350 euro. Bob, die nog een blauwe maandag rechten heeft gestudeerd. vindt dat de ademtest niet goed is uitgevoerd. Hij heeft tijdens zijn studie ooit eens gehoord dat er 20 minuten moeten zitten tussen de blaastest op straat en de ademanalyse op het bureau. In het geval van Bob was dit niet gebeurd. Bob is het niet eens met de beschikking. Bob stapt direct naar een strafrechtadvocaat om er werk van te maken.

De advocaat van Bob stelt binnen 14 dagen na de datum van de beschikking verzet in. Hij doet dit door een in een brief uitvoering uit een te zetten waarom Bob het niet eens is met de strafbeschikking. Deze brief heet een verzetschrift. Hij stuurt een kopie van de strafbeschikking als bijlage mee, zodat de officier precies weet om welke zaak het gaat.

De advocaat van Bob legt uit dat Bob de geldboete in afwachting van de behandeling van zijn zaak door de rechter nog niet hoeft te betalen.

Bob ontvangt 4 maanden later een dagvaarding. Hij moet verschijnen bij de strafrechter. De rechter stelt Bob in het gelijk. De rechter komt tot het oordeel dat nu de 20 minuten-termijn niet in acht is gehouden, er geen sprake is van een ademonderzoek in de zin van de Wegenverkeerswet. Er is niet voldaan een deze waarborg. De politierechter spreekt Bob dan ook vrij.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven