fbpx
Ga naar content

Basisverplichtingen, wanprestatie en aansprakelijkheid van huurder en verhuurder

De verhuurder moet datgene wat hij wil verhuren ter beschikking stellen aan de huurder. De huurder moet op een normale manier gebruik kunnen maken van datgene dat hij huurt. Men spreekt dan ook wel van het huurgenot van de huurder.

De huurder moet als tegenprestatie huur betalen. Bovendien moet de huurder zich als een ‘goed huurder’ gedragen. Hij moet dus zorgvuldig met het gehuurde omgaan.

Wanprestatie

Als een van beide partijen zich niet aan zijn verplichtingen houdt, spreekt men van wanprestatie. In juridisch jargon schiet deze partij dan in ernstige mate tekort in de nakoming van de huurovereenkomst.

De benadeelde partij kan de andere partij natuurlijk aanspreken op deze tekortkoming. Hij kan eisen:

  • dat de huurovereenkomst alsnog op een juiste wijze wordt nagekomen
  • dat de huurovereenkomst beëindigd wordt
  • dat de tekortschietende partij schadevergoeding betaalt

In geval van wanprestatie is het niet altijd nodig en ook niet altijd mogelijk het huurcontract te beëindigen.

Stel u huurt een zeilbootje en u merkt op het water dat een van de zeilen kapot is. Als de verhuurder van de zeilboot het kapotte zeil snel vervangt door een deugdelijk exemplaar is er niet zoveel aan de hand.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als de defecte warme douche in het vakantiehuisje tijdig wordt gerepareerd. Of als de huurder van de groentezaak, die achter is met betalen, alsnog snel over de brug komt met de achterstallige huur.

Als huurder van de zeilboot of als huurder van het vakantiehuisje zou u in een dergelijk geval een korting op de huur kunnen vragen als het gebrek niet of niet tijdig kan worden verholpen. In feite is dit dan een vorm van schadevergoeding.

De verhuurder van de groentezaak bijvoorbeeld kan van de huurder die achter is met betalen, maar zijn betalingsachterstand alsnog voldoet, een schadevergoeding vragen in de vorm van bijvoorbeeld incassokosten die hij heeft moeten maken en rente die hij is misgelopen.

Aansprakelijkheid voor schade

Hoe zit het met de huurder van de zeilboot die de boot na afloop inlevert met een fiks gat in de romp en een gebroken mast? En met de huurder van de smoking die zijn kostuum na het feest in flarden gescheurd inlevert?

Voor schade aan het gehuurde is de huurder aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat die schade geen gevolg is van door hem veroorzaakte wanprestatie.

Als de huurder van de zeilboot kan aantonen dat hij, terwijl hij zich keurig aan de regels hield, is overvaren door een uit de koers geraakte vrachtboot, draait hij niet op voor de schade. Maar de feestganger die in beschonken toestand geheel vrijwillig op de vuist is gegaan met andere bruiloftsgasten draait wel op voor de schade aan het gehuurde feestkostuum.

Voor brandschade draait in beginsel altijd de verhuurder op, tenzij hij kan aantonen dat de huurder de brand heeft veroorzaakt.

Overigens wordt de aansprakelijkheid voor schade in huurcontracten vaak geheel of gedeeltelijk afgekocht door middel van het – verplicht – sluiten van een verzekering.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven