fbpx
Ga naar content

Begin en einde van de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst begint op de datum die huurder en verhuurder samen hebben afgesproken. Maar hoe en wanneer eindigt het contract? Daar zijn verschillende mogelijkheden voor:

 • Automatisch einde

  Als huurder en verhuurder een contract hebben afgesloten voor een vaste periode, eindigt het contract automatisch. Denk bijvoorbeeld aan het vakantiehuis dat u heeft gehuurd voor de maand augustus. Of een auto voor dinsdag tot en met donderdag.

  Er zijn wettelijke uitzonderingen. Een belangrijke uitzondering is de huur van woonruimte bedoeld voor permanente bewoning. Deze huurovereenkomst eindigt niet automatisch, ook niet als de huurovereenkomst voor een vaste periode afgesloten is.

 • Einde door opzegging

  Een huurcontract dat is aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt niet automatisch, maar moet worden opgezegd. De opzegtermijn kunnen verhuurder en huurder in beginsel zelf afspreken. Maar ook hier bestaan er uitzonderingen. Bij de huur van permanente woonruimte bepaalt de wet precies welke opzegtermijnen in acht moeten worden genomen.

  Hetzelfde geldt bij huur van winkels, restaurants en andere openbare gelegenheden. En voor andere categorieën van onroerend goed – denk aan de garagebox – is bij contracten voor bepaalde tijd de opzegtermijn minimaal een maand.

 • Beëindiging bij conflictsituaties

  Er is ook nog een andere vorm van beëindiging, namelijk als een van de partijen (ernstige) wanprestatie pleegt. Verhuurder of huurder kunnen zelf de overeenkomst ontbinden of de overeenkomst door de rechter laten ontbinden.

  Maar bij de huur van onroerend goed, zoals woonruimte, gelden voor ontbinding andere regels: als de verhuurder wanprestatie pleegt, kan de huurder kiezen: ofwel zelf de overeenkomst ontbinden of dat door de rechter laten doen.

  Maar als de bij huur van onroerend goed de húúrder wanprestatie pleegt, kan de verhuurder de overeenkomst niet zelf ontbinden. Uitsluitend de rechter kan in dat geval de overeenkomst ontbinden.

Oplevering

Bij het einde van de huurovereenkomst moet de huurder de auto, de boot, en het kostuum weer bij de verhuurder inleveren. Of als het gaat om een (vakantie)huis of bedrijfsruimte in goede staat achterlaten. Men spreekt dan ook wel van het opleveren van het gehuurde.

Het is daarom verstandig om eventuele beschadigingen, die al aan het gehuurde aanwezig toen u begon met huren (de deuk in de auto, het scheur in het zeil van de boot, een woning met een kapotte ruit), schriftelijk vooraf vast te leggen. In vaktaal heeft men het dan over het beschrijven van de gebreken.

Heeft u geen beschrijving gemaakt en levert u de spullen in, dan gaat de wet er vanuit dat u het gehuurde object in onbeschadigde staat hebt meegekregen. U loopt dus het risico op te draaien voor ‘oude’ schade. En dan is het vervolgens aan u als huurder om te bewijzen dat het al beschadigd was. Dat bewijs is vaak erg moeilijk te leveren.

Te laat inleveren of opleveren verplicht de huurder tot het betalen van schadevergoeding. Die is gelijk aan de huurprijs. Daar bovenop moet de huurder een extra schadevergoeding betalen, als blijkt dat de schade die de verhuurder heeft geleden door de te late in- of oplevering hoger is dan de huurprijs.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven