fbpx
Ga naar content

Wat gebeurt er als ik een nalatenschap ‘zuiver aanvaard’?

Als u een erfenis zuiver aanvaardt, dan betekent dit dat u als erfgenaam als het ware in de schoenen van de overledene treedt en u (mede)eigenaar wordt van alle bezittingen maar ook van alle schulden van de overledene.

U bent dan dus ook verplicht om (samen met de andere erfgenamen) de schulden van de overledene te voldoen, ook als dat ten koste gaat van uw eigen vermogen. Dit laatste geldt alleen voor het gedeelte waartoe u tot de nalatenschap gerechtigd bent. Als u bijvoorbeeld voor de helft gerechtigd bent tot de nalatenschap, dan bent u ook slechts verplicht om de helft van de schulden van de nalatenschap te voldoen voor zover deze schulden niet uit de nalatenschap zelf betaald kunnen worden.

Een voorbeeld.

Erik is enig erfgenaam van zijn opa Jan. De nalatenschap van opa Jan bestaat uit een eigen woning met een overwaarde van 50.000 euro en een inboedel die ongeveer 10.000 euro waard is. Daarnaast heeft opa Jan nog een schuld van 75.000 euro bij de bank. De nalatenschap heeft dus een negatief saldo van 15.000 euro.

Als Erik de nalatenschap van zijn opa zuiver aanvaardt, dan is Erik met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor dit negatieve saldo. Na verkoop van de woning en de inboedel moet Erik dus uit zijn eigen vermogen 15.000 euro bij passen.

Aanvaard alleen beneficiair bij twijfel over saldo van nalatenschap

Als u twijfelt over het (positieve of negatieve) saldo van een nalatenschap, is het verstandig om de nalatenschap niet zuiver te aanvaarden, maar te kiezen voor beneficiaire aanvaarding.

Om een nalatenschap zuiver te aanvaarden, hoeft u geen bijzondere procedure te volgen of verklaring af te leggen. In de praktijk is het overigens wel gebruikelijk dat de zuivere aanvaarding plaatsvindt door een door een notaris opgestelde verklaring. Zo is voor een ieder duidelijk dat u de nalatenschap zuiver aanvaardt heeft.

Stilzwijgende aanvaarding?

In sommige gevallen kunt u onbedoeld geconfronteerd worden met zuivere aanvaarding. Als u zich gaat gedragen alsof u de nalatenschap aanvaardt heeft (door bijvoorbeeld de inboedel van de overledene te verkopen), gaat de wet ervan uit dat u daarmee ook daadwerkelijk gekozen hebt voor zuivere aanvaarding. Pas hiermee dus op zolang u nog geen definitieve keuze gemaakt heeft.

Let op: als ouder van een minderjarig kind dat erfgenaam wordt, mag u niet namens het kind een keuze maken voor zuivere aanvaarding. Om te voorkomen dat een minderjarig kind mogelijk verantwoordelijk kan worden voor de schulden van de overledene, bent u in een dergelijke situatie verplicht om binnen drie maanden na het overlijden te kiezen voor beneficiaire aanvaarding.

Als u van mening bent dat de nalatenschap beter verworpen kan worden, heeft u toestemming van de kantonrechter nodig.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven