fbpx
Ga naar content

Wat is een verklaring van erfrecht?

De verklaring van erfrecht is een notariële akte die een belangrijke rol speelt bij de afwikkeling van een nalatenschap. In deze verklaring staat in principe wie er overleden is, wie de erfgenamen en voor welk deel. Ook staat er in deze verklaring wie er bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken.

Deze verklaring is vaak noodzakelijk om bij een bank of verzekeraar als erfgenaam een uitbetaling van bepaalde gelden op te kunnen eisen. Allerlei instanties gaan uit van de juistheid van deze verklaring. De verklaring van erfrecht is eigenlijk een onmisbaar document om tot een goede afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Wat staat er in een verklaring van erfrecht?

In de verklaring van erfrecht kunt u terugvinden:

  • wie er overleden is en wanneer
  • of de overledene gehuwd was en zo ja, in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden
  • wie de erfgenamen zijn, voor welke erfdelen en of zij de nalatenschap aanvaard hebben
  • of er aan bepaalde personen een vruchtgebruik (gebruiksrecht) is gegund met betrekking tot bepaalde specifieke zaken (denk bijvoorbeeld aan een woning)
  • of er sprake is van een wettelijke verdeling
  • wie het beheer en de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt (op basis van een volmacht)

Voordat een notaris een verklaring van erfrecht kan afgeven, zal de notaris het nodige onderzoek moeten verrichten:

  • De notaris zal inlichtingen opvragen bij het Centraal testamentenregister en bij de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Als er veel erfgenamen zijn, dan kost de raadpleging van de diverse Gemeentelijke Basisadministraties vaak veel tijd. Gemeenten verschaffen lang niet altijd snel de gevraagde gegevens.
  • De notaris zal ook het huwelijksgoederenregister raadplegen als de overledene gehuwd was.
  • De notaris moet mogelijk ook buitenlandse testamentenregisters raadplegen.
  • De notaris zal eventueel ook het faillissementsregister, het schuldsaneringsregister en het curateleregister moeten raadplegen.

Om dit onderzoek te bespoedigen is het van belang dat u zelf als erfgenaam de notaris van zoveel mogelijk informatie of bewijsstukken voorziet. Denk bijvoorbeeld aan een overlijdensbewijs, een trouwboekje, eventuele kopieën van testamenten, een eventueel samenlevingscontract , naam adres en woonplaatsgegevens van de erfgenamen etc.

Verklaring van executele

De verklaring van executele kan uitkomst bieden als lopende zaken moeten worden afgehandeld, bijvoorbeeld in het geval er een uitgebreid erfgenamenonderzoek nodig is of een testament keuzemogelijkheden bevat voor een langstlevende echtgenoot, waar eerst nog over nagedacht moet worden. Het gaat bij de verklaring van executele in feite over een de beheersbevoegdheden van de executeur.

Een verklaring van executele kan in combinatie met een verklaring van erfrecht worden afgegeven, maar ook op zichzelf staan. De verklaring van executele kan uiteraard alleen worden afgegeven als er een executeur bij testament is benoemd en deze ook zijn benoeming heeft aanvaard.

In praktijk komt het nog wel voor dat banken met een verklaring van executele geen genoegen nemen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven