Ga naar content

Kan ik mijn kind onterven?

Ja, dan kan. Als ouder of grootouder heeft u het recht om uw kind of kleinkind te onterven. Dit betekent echter niet dat het onterfde (klein)kind helemaal niets meer uit uw nalatenschap ontvangt. Kinderen en kleinkinderen houden namelijk altijd recht op de zogenaamde legitieme portie.

Wettelijke verdeling

Om duidelijk te maken wat de gevolgen van onterven zijn, is het belangrijk om kort stil te staan bij de zogenaamde wettelijke verdeling. Dit is een in de wet vastgelegd systeem dat aangeeft hoe een nalatenschap verdeeld moet worden als er geen testament is opgemaakt.

Voor het voorbeeld gaan we even uit van de standaardsituatie van een vader (Frank), moeder (Wendy) en twee kinderen (Michiel en Diana). Het systeem van de wettelijke verdeling regelt dat als een van de ouders overlijdt, de andere ouder automatisch de volledige nalatenschap van de overledene verkrijgt. Stel dat Frank en Wendy in gemeenschap van goederen getrouwd zijn en een gezamenlijk vermogen hebben van 180.000 euro. Als Frank komt te overlijden bedraagt zijn nalatenschap 90.000 euro.

In principe hebben Wendy, Michiel en Diana per persoon recht op 30.000 euro. In eerste instantie krijgt Wendy de gehele nalatenschap en krijgen Michiel en Diana een vordering op hun moeder. Deze vordering van in totaal 60.000 euro kunnen zij pas opeisen als ook hun moeder overlijdt.

Onterven bij testament

Voordat Frank overleed was de relatie tussen Michiel en zijn ouders al erg slecht. Op enig moment besluiten Frank en Wendy om Michiel te onterven. Daarvoor moeten Frank en Wendy wel een testament laten opmaken.

Door de onterving behoudt Michiel nog wel steeds recht op zijn legitieme portie. Deze legitieme portie is precies de helft van het erfdeel dat hij normaal gesproken zou ontvangen, in bovenstaand voorbeeld bedraagt de legitieme portie dus 15.000 euro. Michiel kan zijn legitieme portie pas opeisen als ook zijn moeder is overleden. Verder kan Michiel geen goederen opeisen zoals een schilderij of bijzonder meubelstuk.

Legitieme massa

Om te voorkomen dat Wendy in het zich van haar overlijden grote sommen geld of andere goederen aan derden schenkt, wordt er bij het berekenen van de legitieme portie ook gekeken naar bepaalde giften die de overledene gedaan heeft toen hij of zij nog in leven was. De daadwerkelijke nalatenschap vermeerderd met deze giften noemt men ook wel de legitieme massa.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven