Ga naar content

Staatssecretaris De Jager trekt rentekeutel toch in

Staatssecretaris De Jager lijkt toch enigszins terug te komen op eerder aangekondigde maatregelen in het kader van de herziening van de successiewet. De staatssecretaris heeft namelijk aangekondigd dat hij de regels rondom de rekenrente ongewijzigd wil laten.

Dat betekent dat ik moet terugkomen op mijn eerdere column waarin ik aangaf dat de knollen die onze staatssecretaris verkocht voor citroenen, toch citroenen blijken te zijn. Nou ja, rekent u even mee met ons voorbeeld van destijds.

Wettelijke verdeling

Robert en Jeannette waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Zij hebben twee meerderjarige kinderen. Robert overlijdt. Er is geen testament, dus de nalatenschap wordt afgewikkeld volgens de zogenaamde wettelijke verdeling.

Het saldo van de bezittingen minus de schulden van het totale vermogen van Robert en Jeannette bedraagt 420.000 euro. De helft daarvan, 210.000 euro, vormt de nalatenschap. De andere helft behoort namelijk op grond van het huwelijksvermogensrecht tot het vermogen van Jeannette. Volgens de wettelijke verdeling hebben Jeannette en de twee kinderen elk recht op 70.000 euro. Maar Jeannette krijgt op grond van de regels van de wettelijke verdeling voorlopig de volle 210.000 euro. De kinderen houden een vorderingsrecht van elk 70.000. Dit vorderingsrecht kunnen zij pas uitoefenen als Jeannette overlijdt.

Belastingdienst rekent met rekenrente van 6%

Jeannette is 62 jaar. De belastingdienst waardeert de twee vorderingen van de kinderen (in totaal 140.000 euro) volgens  de regels van het vruchtgebruik. Dat betekent volgens de huidige successiewet 6% van 140.000 euro vermenigvuldigd met een factor 10. Daarmee waardeert de belastingdienst de vorderingen dus op een bedrag van 8.400 euro x 10 = 84.000 euro.

De totale nalatenschap van Jeannette wordt door de belastingdienst dus gewaardeerd op 70.000 euro + 84.000 euro = 154.000 euro. De vorderingen van de kinderen worden voor het successierecht afgewaardeerd met eenzelfde bedrag zodat de waardering van de erfenis per kind uitkomt op 70.0000 euro – 42.000 euro = 28.000 euro. Hoewel de kinderen dus voorlopig nog niets in handen krijgen, moet er wel per kind over 28.000 euro worden afgerekend. De wet heeft wel geregeld dat Jeannette als langstlevende partner in dit geval de door de kinderen verschuldigde successierechten moet voorschieten. Dit komt in dit voorbeeld neer op ongeveer 3.100 euro totaal.

Lagere heffing

Ook nu wordt bovenstaande rekensom gemaakt maar na aftrek van de algemene vrijstelling volgens het nieuwe successierecht van 19.000 euro blijft er een totaal bedrag aan heffing over van 1.800 euro in totaal.

Zou het dan toch nog goed komen?

Eric Greup is notaris en onder meer gespecialiseerd in nalatenschappen. Eric is verbonden aan notariskantoor Jansen & Partner.

Terug naar boven