Ga naar content

Geen testament? De wettelijke verdeling is van toepassing

Mark en Violet zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Tot de gemeenschap van goederen behoort:

  • een woning ter waarde van 300.000 euro
  • spaartegoeden voor een bedrag van 50.000 euro
  • een auto ter waarde van 20.000 euro
  • een resterende hypotheekschuld van 70.000 euro

Mark komt te overlijden en laat Violet en twee volwassen kinderen achter, Pim en Marieke. Omdat er geen testament is opgemaakt, geldt de zogenaamde wettelijke verdeling.

De nalatenschap van Mark bestaat uit zijn aandeel in de totale gemeenschap van goederen en bedraagt dus de helft van 300.000 + 50.000 + 20.000 – 70.000 = 150.000 euro. Violet krijgt in eerste instantie de volledige nalatenschap. Wel heeft zij een schuld aan Pim en Marieke van elk 50.000 euro.

Violet besluit na enige tijd om de woning te verkopen en de hypotheek af te lossen. Zij houdt aan deze verkoop dus (300.000 – 70.000) 230.000 euro over. Vervolgens neemt zij haar intrek in een luxe verzorgingstehuis voor senioren waarvan de kosten 3.500 euro per maand bedragen. Na zes jaar komt ook Violet te overlijden.

De opbrengst van de woning is volledig opgegaan aan de maandelijkse kosten voor het verzorgingshuis voor senioren. De auto heeft nog maar een restwaarde van 2.000 euro. Het spaartegoed is nog volledig aanwezig. Daarmee bedraagt de nalatenschap van Violet nog maar 52.000 euro. Daartegenover staan de twee geldvorderingen van Pim en Marieke van elk 50.000 euro. Van hun oorspronkelijke vordering is per persoon nog maar 26.000 euro over.

De belastingdienst zal bij het overlijden van Violet wel over 2 x 50.000 euro successierechten heffen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven