Ga naar content

Huwelijkse voorwaarden en geen testament?

Michiel en Vicky zijn gehuwd op basis van huwelijkse voorwaarden. Deze voorwaarden houden een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen in. Michiel en Vicky zijn allebei al eens eerder getrouwd geweest. Michiel heeft uit zijn eerdere huwelijk drie kinderen en Vicky een.

De echtelijke woning is van Michiel en is 400.000 euro waard. Vicky heeft een spaartegoed van 100.000 euro. De resterende hypotheekschuld bedraagt 200.000 euro. Aan het opmaken van een testament is nooit gedacht.

Op een dag komt Michiel te overlijden. Ook in dit geval is de wettelijke verdeling van toepassing. De erfgenamen van Michiel zijn Vicky en zijn drie kinderen uit zijn eerste huwelijk, elk voor een gelijk gedeelte. Het vermogen van Vicky bedraagt na het overlijden van Michiel 500.000 euro (400.000 + 100.000). Daar tegenover staat de hypotheekschuld van 200.000 euro en drie niet-opeisbare schulden aan de kinderen van Michiel van in totaal 300.000 euro (3 x 100.000 euro).

Het kind van Vicky deelt bij overlijden van zijn stiefvader niet mee. Bij ongewijzigde omstandigheden vist hij bij overlijden van zijn moeder ook achter het net. Vicky laat bij haar overlijden 300.000 euro achter, precies voldoende om de schulden aan de kinderen van Michiel uit te betalen. Het spaartegoed van Vicky gaat dus volledig naar de kinderen van Michiel.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven