Ga naar content

Ook onterfd kind heeft recht op legitieme portie

Mike en Miranda hebben drie volwassen kinderen: Bas, Pim en Johan. De relatie tussen Bas en zijn ouders is al jaren zo slecht dat zij besloten hebben om Bas bij testament te onterven.

Op een dag overlijdt Mike. Hoewel Bas onterfd is, kan hij nog wel aanspraak maken op een zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie van Bas is de helft van zijn ‘normale’ erfdeel, in dit geval dus 1/8e van de nalatenschap. Zou Bas al eerder dan zijn vader overleden zijn en zou hij twee kinderen hebben achtergelaten, dan zou elk kind recht hebben op een legitieme portie van 1/16e.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven