veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • 1.

  Wat is bloedverwantschap?

  open
   
   

  Van bloedverwantschap is sprake in geval de een van de ander afstamt, zoals grootvader vader en kind en in geval personen een gemeenschappelijke stamvader of moeder hebben.

 • 2.

  Wat is aanverwantschap?

  open
   
   

  Aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap.De echtgenoot is aanverwant.

  Er is dus geen sprake van een ‘bloedband' tussen aanverwanten, maar van een ‘huwelijksband'. Echtgenoten zijn dus aanverwant aan elkaar. Ook een schoondochter of zwager is aanverwant.

 • 3.

  Wat is plaatsvervulling?

  open
   
   

  In bepaalde gevallen laat het wettelijk erfrecht personen erven op grond van plaatsvervulling. Iemand erft dan niet op grond van de eigen verwantschap met de erflater, maar op grond van de verwantschap die de erflater had met de persoon die is vooroverleden.

  Het kleinkind erft dus van zijn grootvader als zijn eigen vader reeds is overleden op het moment dat grootvader komt te overlijden.

 • 4.

  Wat is een legitieme portie?

  open
   
   

  De legitieme portie is de minimum erfrechtelijke aanspraak, in geld uitgedrukt, die een kind heeft in de nalatenschap van zijn ouder. Het recht op een legitieme portie voor kleinkinderen bestaat alleen als deze bij wijze van plaatsvervulling optreden in het geval hun ouder is vooroverleden.

  De legitieme portie geeft recht op een vordering in geld en bedraagt altijd de helft van het gewone erfdeel. De legitimaris heeft geen recht op goederen van de nalatenschap.

 • 5.

  Kan ik een legitieme portie direct opeisen?

  open
   
   

  Dat hangt er van af. Als de wettelijke verdeling van toepassing is dan is de legitieme pas opeisbaar bij het overlijden van de laatst stervende ouder, tenzij bij testament anders is bepaald.

  Is de wettelijke verdeling niet van toepassing dan geldt dat de legitieme vordering niet eerder dan zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar is.

 • 6.

  Wat houdt onterven precies in?

  open
   
   

  Onterven vindt plaats bij testament en houdt het verlies van erfgenaamschap in. Is de onterfde tevens legitimaris dan rest hem of haar niets anders dan zijn of haar legitieme portie in te roepen. Het is raadzaam om in deze situatie een notaris te raadplegen.

 • 7.

  Wat houdt de wettelijke verdeling in?

  open
   
   

  De wettelijke verdeling leidt ertoe dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner automatisch (‘van rechtswege') alle goederen van de nalatenschap verkrijgt. Dit betekent overigens niet dat de kinderen zijn onterfd.

  Zij krijgen geen aandeel in de eigendom van de nalatenschapsgoederen. In plaats daarvan krijgen zij een vordering in geld ter grootte van de waarde van hun erfdeel, die ten laste komt van de langstlevende ouder.

 • 8.

  Wat zijn wilsrechten?

  open
   
   

  Door de wettelijke verdeling komen alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende terecht. Als deze daarna hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat dan bestaat het gevaar dat die goederen uiteindelijk via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

  Kinderen hebben in een dergelijk geval de mogelijkheid hun eigen positie te versterken en een beroep te doen op een zogenaamd wilsrecht. Als een kind een beroep doet op een dergelijk wilsrecht dan krijgen zij goederen uit de nalatenschap van hun eerstoverleden ouder tot maximaal de waarde van hun geldvordering.

 • 9.

  Wat is een onwaardige erfgenaam of onwaardige legataris?

  open
   
   

  Iemand is onwaardig om een voordeel te genieten uit een nalatenschap als diegene onherroepelijk veroordeeld is voor het ombrengen van de erflater, voor het doen van een poging daartoe of voor het verrichten en/of deelnemen aan het voorbereiden daarvan.

  Ook degene die onherroepelijk is veroordeeld wegens een opzettelijk tegen de erflater gepleegd misdrijf waarop een naar Nederlands recht gestelde vrijheidsstraf van toepassing is van minimaal 4 jaar.

 • 10.

  Wat zijn ‘andere wettelijke rechten'?

  open
   
   

  Andere wettelijke rechten zijn specifieke rechten die een verzorgingskarakter hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie dat bij testament de langstlevende echtgenoot onterfd is. Deze echtgenoot heeft dan het wettelijke recht om de inboedel en woning gedurende zes maanden te blijven bewonen.

  Hiermee wordt voorkomen dat deze echtgenoot door de erfgenamen van de ene op de andere dag op straat gezet kan worden.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag