fbpx
Ga naar content

Wat is inverzekeringstelling?

Nadat u dus voor maximaal 15 uren bent opgehouden voor verhoor kan de officier van justitie u dus in het uiterste geval voor een periode van 6 (3 dagen + 3 dagen verlenging) dagen inverzekering stellen. U kunt niet in bezwaar of beroep tegen de inverzekeringstelling of de verlenging hiervan.

Wel moet u als verdachte binnen 3 dagen en 15 uren voor de rechter-commissaris worden geleid. Over eventuele onrechtmatigheden bij de aanhouding en de inverzekeringstelling kan en moet dan bij de rechter-commissaris worden geklaagd.

Als u in verzekering bent gesteld, zal uw advocaat altijd controleren of er in uw situatie wel voorlopige hechtenis was toegestaan. Zonder een situatie waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan, is namelijk ook geen inverzekeringstelling toegestaan.

Vaak wordt u direct na het verhoor weer vrijgelaten. In sommige gevallen vindt de (hulp)officier van justitie het nodig en ook wenselijk dat u langer vast blijft. Nadat u bent aangehouden mag de politie u maximaal 6 uur vasthouden voor onderzoek.

Dit onderzoek kan bestaan uit verhoren, het afnemen van uw vingerafdrukken of het achterhalen van uw identiteit. U bent niet verplicht om mee te werken aan een verhoor, u kunt u telkens beroepen op uw zwijgrecht. De afname van vingerafdrukken kan ook af worden gedwongen.

De tijd tussen middernacht (00.00 uur) en 09.00 uur ’s morgens wordt hierbij niet meegerekend. In deze nachtelijke uren mag u overigens wel door de politie verhoord worden. In totaal kan de politie u dus maximaal 15 uren ophouden voor onderzoek. Deze 15 uren gaan overigens pas in op het moment dat u bent aangekomen op de plaats van het verhoor.

De plaats waar u wordt aangehouden is bijna nooit de plaats waar u ook verhoord gaat worden. Vaak vindt het verhoor plaats op het politiebureau. De reistijd wordt dus niet meegerekend.

De duur dat de politie u vast kan houden voor onderzoek is dus begrensd tot maximaal 15 uur voor de gevallen waarin voorlopige hechtenis mogelijk is.

Wil de politie u langer vasthouden dan moet u in verzekering worden gesteld. Vanaf het moment dat u in verzekering bent gesteld heeft u recht op bijstand van een advocaat.

De inverzekeringstelling mag alleen worden toegepast om het onderzoek naar het strafbare feit waarvan u verdacht wordt te voltooien. Het belang van het onderzoek staat in deze periode centraal. Het kan dan gaan om:

 • nader verhoor
 • confronatie met getuigen
 • vrees voor vluchtgevaar
 • het voorkomen dat u het onderzoek dwarsboomt

Als de (hulp)officier van justitie vreest dat u belangrijke sporen en bewijsmiddelen weg gaat maken of weg laat maken (verstoppen van de buit), of wanneer hij vreest dat u contact gaat leggen met medeverdachten of dat u getuigen gaat beïnvloeden kan hij u inverzekering stellen.

Daarnaast valt onder het onderzoek het ‘uitreiken van mededelingen over de strafzaak’, waarmee bijvoorbeeld het overhandigen van de dagvaarding wordt bedoeld.

De dagvaarding is een juridisch document, geel van kleur, waarop staat van welk strafbaar feit u verdacht wordt en wanneer en waar u dat gepleegd zou hebben. Ook staat op de dagvaarding op welke datum u bij de rechtbank moet verschijnen.

Daarnaast kunt u op de dagvaarding zien voor welke rechter u moet verschijnen, de kantonrechter, de kinderrechter, de politierechter, de meervoudige kamer etc.

Het bevel tot inverzekeringstelling kan door de (hulp)officier van justitie alleen worden gegeven als u wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan.

Als hoofdregel geldt dat voorlopige hechtenis mogelijk is als het gaat om strafbare feiten waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat en in specifieke gevallen die de wet regelt.

Voorbeelden van zogenaamde vierjaarsfeiten zijn:

 • moord, doodslag
 • openlijke geweldpleging
 • meineed
 • namaken/vervalsen van munten/bankbiljetten
 • valsheid in geschrift
 • bigamie
 • kinderpornografie
 • verkrachting
 • ontucht
 • mensenhandel
 • gijzeling

Voorbeelden door de wet geregelde specifieke gevallen zijn:

 • bedreiging
 • mishandeling
 • diefstal
 • verduistering
 • oplichting
 • vernieling
 • heling

Is voor het strafbare feit waarvan u wordt verdacht voorlopige hechtenis toegestaan dan kunt u dus in verzekering worden gesteld. De wet bepaalt dat de inverzekeringstelling maximaal drie dagen duurt.

Hoewel het streven van de politie is om het onderzoek binnen deze termijn van drie dagen af te ronden, kan de inverzekeringstelling eenmaal met drie dagen worden verlengt als dit noodzakelijk is. Hierbij wordt het onderzoeksbelang afgewogen tegen de persoonlijke belangen van de verdachte.

Chronologisch ziet uw aanhouding en evenuele inverzekeringstelling er dus als volgt uit:

 1. U wordt aangehouden.
 2. U wordt vanaf de plaats naar aanhouding gebracht naar de plaats van verhoor.
 3. U wordt opgehouden voor verhoor.
 4. U wordt inverzekering gesteld.
 5. Uw inverzekeringstelling wordt verlengd indien dit noodzakelijk is.

Nadat u dus voor maximaal 15 uren bent opgehouden voor verhoor kan de officier van justitie u dus in het uiterste geval voor een periode van 6 (3 dagen + 3 dagen verlenging) dagen inverzekering stellen.

U kunt niet in bezwaar of beroep tegen de inverzekeringstelling of de verlenging hiervan.

Wel moet u als verdachte binnen 3 dagen en 15 uren voor de rechter-commissaris worden geleid. Over eventuele onrechtmatigheden bij de aanhouding en de inverzekeringstelling kan en moet dan bij de rechter-commissaris worden geklaagd.

Als u in verzekering bent gesteld, zal uw advocaat altijd controleren of er in uw situatie wel voorlopige hechtenis was toegestaan.

Zonder een situatie waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan, is namelijk ook geen inverzekeringstelling toegestaan.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven