Ga naar content

Wanneer heb ik een strafblad?

De officiële benaming van een strafblad luidt: Uittreksel Justitiële Documentatie. Als u een overtreding of misdrijf begaan heeft, wordt u in de justitiële documentatie opgenomen (U heeft dan ‘een strafblad’).

Bewaartermijn overtredingen

Gegevens over overtredingen blijven meestal vijf jaar geregistreerd. De termijn is tien jaar als u bent veroordeeld voor een vrijheidsstraf of een taakstraf. De termijn is ook tien jaar als u bent veroordeeld tot een geldboete van de derde of een hogere categorie.

Bewaartermijn misdrijven

Gegevens over misdrijven blijven dertig jaar geregistreerd. Deze termijn wordt verlengd met de duur van de vrijheidsstraf als deze meer dan drie jaar duurt. Als u een misdrijf heeft begaan waar een gevangenisstraf van acht jaar of meer op staat, wordt de termijn verlengd met tien jaar.

Als u een misdrijf tegen de zeden heeft begaan, worden uw gegevens pas verwijderd wanneer u bent overleden. Ook in alle andere gevallen worden uw geregistreerde gegevens pas verwijderd wanneer u bent overleden.

Kan ik ergens opvragen of ik een strafblad heb?

Als u wilt weten of u een strafblad heeft, kunt u een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank in uw woonplaats of bij de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Bij dit verzoek moet u uw naam, adresgegevens en telefoonnummer vermelden en een kopie van een identiteitsbewijs meesturen. De rechtbank stuurt u dan een uitnodiging om het uittreksel in te zien. U moet hier een vergoeding voor betalen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven