fbpx
Ga naar content

Vreemdelingenrecht & asiel: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Asiel aanvragen: wat zijn de voorwaarden?

U krijgt een verblijfsvergunning asiel als u aannemelijk kunt maken dat één van de volgende situaties op u van toepassing is...

Lees verder

Wat is een inreisverbod en wanneer kan het worden opgelegd?

Het Europese inreisverbod is een administratieve maatregel om ongewenste vreemdelingen uit Nederland te weren. Het terugkeerbesluit dat aan illegale vreemdelingen opgelegd kan worden, kan gecombineerd worden met een inreisverbod.

Lees verder

Terugkeerbeleid van illegale vreemdelingen

Sinds 24 december 2010 is de Terugkeerrichtlijn van de Europese Unie van kracht. Het doel van deze richtlijn is het ontwikkelen van gemeenschappelijke regels voor alle lidstaten van de EU op het gebied van migratie- en terugkeerbeleid van illegale vreemdelingen.

Lees verder

Bezwaar en beroep in het vreemdelingenrecht

In de meeste gevallen kan een vreemdeling bezwaar maken tegen een beslissing van de IND. Er is echter een verschil tussen de manier waarop bezwaar gemaakt kan worden tegen een ‘normale' verblijfsvergunning en een asielaanvraag.

Lees verder

Welke wetten en regels zijn van toepassing op het vreemdelingenrecht?

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Voor het bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht de belangrijkste wet. Deze wet is dus ook van toepassing op het vreemdelingenrecht.

Lees verder

Rol van de advocaat in het vreemdelingenrecht

Een vreemdeling heeft recht op rechtsbescherming. Dat wil zeggen dat elke vreemdeling recht heeft op een advocaat en recht heeft om een beslissing over zijn toegang tot of verblijf in Nederland aan te vechten.

Lees verder

Wanneer kan een vreemdeling ongewenst verklaard worden?

Een ongewenstverklaring wordt gegeven aan vreemdelingen die niet meer in Nederland mogen verblijven en aan wie geen inreisverbod kan worden opgelegd.

Lees verder

Uitzetting van een vreemdeling

Een vreemdeling die niet langer rechtmatig verblijf heeft in Nederland moet Nederland uit eigen beweging binnen vier weken verlaten. Deze termijn kan door de minister van Justitie bekort worden wanneer dit in het belang van de uitzetting is, of in het belang van de openbare orde en veiligheid.

Lees verder

Vreemdelingenbewaring

Een vreemdeling die verwikkeld is in een procedure over een verblijfsvergunning of over asiel of een vreemdeling die niet meer rechtmatig in Nederland verblijft, kan van zijn vrijheid worden beroofd. Dit houdt in dat de vreemdeling in een afgesloten ruimte kan worden geplaatst.

Lees verder

Staande houden en verhoren van een vreemdeling

Iedere vreemdeling is verplicht om een adreswijziging te melden en heeft een meldingsplicht bij aankomst in Nederland. Ook heeft een vreemdeling een informatieplicht en een identificatieplicht. Sinds de inwerkingtreding van de wet Momi gelden er ook diverse plichten voor de (erkende) referent.

Lees verder

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven