fbpx
Ga naar content

Moet ik altijd een bouwvergunning aanvragen als ik wil (ver)bouwen?

Als u wilt gaan bouwen heeft u in het algemeen een bouwvergunning (in vaktaal: een omgevingsvergunning voor bouwen) nodig.

Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo)

Sinds 1 oktober 2010 zijn een groot aantal vergunningen en voorschriften ondergebracht in een overkoepelende wet: de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo). Het doel van deze wet is om het voor burgers en bedrijven eenvoudiger en goedkoper te maken om een bepaalde vergunning aan te vragen. Zo zijn onder meer de kapvergunning, de bouwvergunning en de sloopvergunning ondergebracht in deze nieuwe wet. Sindsdien praten we alleen nog maar over een omgevingsvergunning. 

 In de Wabo is een verbod om zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te bouwen opgenomen. In het Besluit omgevingsrecht is opgenomen voor welke werkzaamheden dit verbod niet geldt.

De vraag of u een omgevingsvergunning nodig heeft, hangt af van het soort bouwwerk dat u wilt realiseren. Hoe groter of uitgebreider de bouwwerkzaamheden, hoe groter de kans dat u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft.

Voor erfafscheidingen in de voortuin van een (1) meter of lager en in de achtertuin van twee meter of lager en hokken voor dieren, als deze lager dan een (1) meter en kleiner dan twee vierkante meter blijven, geldt bijvoorbeeld geen vergunningsplicht. Wilt u een hogere erfafscheiding oprichten dan heeft u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

Omgevingsvergunning kan online aangevraagd worden

Ook moet u er op letten of het perceel waarop u wilt gaan (ver)bouwen in het bestemmingsplan is aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht. In dat geval gelden er namelijk strengere eisen. Via de website Omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen en zonodig direct online een omgevingsvergunning aanvragen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven