fbpx
Ga naar content

Wat is de welstandsnota?

Als u wilt gaan bouwen, zal uw bouwwerk architectonisch in de omgeving moeten passen. Elke gemeente legt in een zogenaamde welstandsnota vast welke welstandscriteria er binnen de gemeente gelden.

In de welstandsnota kan bijvoorbeeld bepaald worden dat bij de bouw een bepaald materiaal, een bepaalde kleur of bepaalde architectonische elementen gebruikt moeten worden. Zeker als u dus iets bijzonders wilt gaan bouwen, is het verstandig om hierover vooraf contact met de gemeente op te nemen. U kunt de welstandsnota ook zelf opvragen bij uw gemeente.

Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen (vroeger: bouwvergunning) aanvraagt zal het bouwplan door de welstandscommissie van uw gemeente getoetst worden aan o.a. de welstandsnota. Als het gaat om een vergunningsvrij bouwwerk, dan hoeft dit bouwwerk niet aan de voorwaarden van de welstandnota te voldoen.

Wel moet ook een niet-vergunningsplichtig bouwwerk voldoen aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Dit is een vrij algemeen begrip dat moeilijk te definiëren valt. Het is de welstandscommissie zelf die bepaalt of het bouwwerk hieraan voldoet.

Bouwtechnische eisen: bouwbesluit en bouwverordening

Als u wilt gaan (ver)bouwen, moet u ook rekening houden met technische regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, constructie en milieu. Deze regels zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003. Alle bouwwerken moeten aan het bouwbesluit voldoen inclusief de bouwvergunningsvrije bouwwerken.

Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt, moet u aannemelijk maken dat het bouwwerk aan het bouwbesluit voldoet. De gemeente controleert dit, maar u blijft zelf eindverantwoordelijk.

Bouwverordening

Bij bouwwerkzaamheden dient u ook rekening te houden met de inhoud van de gemeentelijke bouwverordening zoals die door uw gemeente is vastgesteld. In de bouwverordening kan de gemeente voorschriften vastleggen ten aanzien van het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

In de bouwverordening kunnen bijvoorbeeld voorschriften staan voor de aansluiting van een huis of nutsvoorzieningen, voorschriften voor het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden bijvoorbeeld met betrekking tot bepaalde tijdstippen.

Maar in de gemeentelijke bouwverordening kan bijvoorbeeld ook staan waar en wanneer u een tijdelijke afvalcontainer voor het bouwafval mag plaatsen. Neem dus kennis van de inhoud van deze bouwverordening voordat u met uw bouwwerkzaamheden van start gaat.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven