fbpx
Ga naar content

Speciale vergunningen: monumenten, slopen, kappen, steiger en in- of uitrit

Een omgevingsvergunning is niet alleen noodzakelijk als u bouwplannen heeft. Ook voor specifieke andere activiteiten heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Bekende voorbeelden zijn:


1. De omgevingsvergunning voor monumenten.

Als u in een monument woont heeft u voor uw verbouwingsplannen ook een omgevingsvergunning nodig op basis van de Monumentenwet. De gemeente geeft anders geen omgevingsvergunning voor het wonen af.

Er bestaan in Nederland drie soorten monumenten:

  • rijksmonumenten
  • gemeentelijke monumenten
  • provinciale monumenten

Ook kunnen delen van steden en dorpen aangewezen zijn als beschermd stads- of dorpsgezicht. Dit brengt met zich mee dat voor het bouwen in deze gebieden strengere eisen gelden.

Voor meer informatie over monumenten kunt u kijken op de website monumenten.nl.

2.Omgevingsvergunning voor het slopen

Veel gemeenten hebben in de bouwverordening bepaald dat voor sloopwerkzaamheden een omgevingsvergunning voor het slopen nodig is. Op die manier kan de gemeente sloopwerkzaamheden goed in de gaten houden en reguleren.

Ook in de Wabo is de plicht om een omgevingsvergunning voor het slopen te verkijgen opgenomen. In deze wet worden sloopwerkzaamheden onderverdeeld in de volgende situaties:

  • het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument
  • het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald

3. Omgevingsvergunning voor het kappen

Mogelijk moet u voor de door u voorgenomen bouwwerkzaamheden bomen kappen. De gemeente stelt hiervoor zelf regels op die vastgelegd worden in bijvoorbeeld een Algemene Plaatselijke Verordening, een kapverordening of een bomenverordening.

Daarin staat bepaald welke bomen zonder vergunning mogen worden gekapt en voor welke bomen een meldings- of vergunningsplicht geldt.

4. Steigervergunning

Soms is het noodzakelijk een steiger of een container te plaatsen. Als deze in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld op de stoep, moet worden geplaatst, heeft u hiervoor mogelijk een vergunning nodig. Regels daarvoor worden meestal vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening waarvan de tekst bij uw gemeente op te vragen is.

5. Omgevingsvergunning voor het realiseren van een in- of uitrit

Als u met uw auto over de stoep naar bijvoorbeeld uw garage zou willen rijden, heeft u daar mogelijk een vergunning voor nodig. Regels hiervoor zijn meestal vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening van uw gemeente, waarvan de tekst ook bij uw gemeente op te vragen is.

Via de website Omgevingsloket.nl kunt u snel en online controleren of u voor een bepaalde verbouwing of activiteit een omgevingsvergunning nodig heeft. Bovendien kunt u via deze website direct de eventueel benodigde vergunning aanvragen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven