fbpx
Ga naar content

Het honorarium van de architect

Hoeveel u de architect moet betalen hangt af van welke afspraken u daarover gemaakt heeft. Meestal wordt afgesproken dat de honorering van de architect afhankelijk is van de totale bouwkosten (bijvoorbeeld een percentage).

Andere mogelijkheden zijn dat de architect wordt betaald aan de hand van de door hem aan de opdracht bestede tijd of volgens een vooraf overeengekomen vast bedrag.

Als de honorering plaatsvindt op grondslag van de bouwkosten dan wordt er een percentage van die bouwkosten afgesproken dat aan de architect zal toekomen. Over de hoogte van dit percentage is over het algemeen te onderhandelen.

De hoogte van het percentage hangt samen met de moeilijkheidsgraad van de opdracht. Voor een redelijk simpele woning zal het percentage dus lager zijn dan voor een ingewikkeld bouwproject.

Het percentage dat u vervolgens afspreekt kan worden toegepast op de begrote bouwkosten (op basis van een inschatting) of op de werkelijke bouwkosten. In de fase van het voorlopige ontwerp, het definitief ontwerp en de bouwvoorbereiding wordt uitgegaan van de door de architect vooraf begrote bouwkosten. Als de opdracht in de fase van aanbesteding en directievoering is, wordt uitgegaan van de werkelijke bouwkosten.

Het staat u natuurlijk vrij om hierover afwijkende afspraken te maken met uw architect. U moet er rekening mee houden dat als u zelf ook een deel van het werk op u neemt, of als u zelf bijvoorbeeld materialen aanschaft, dat de waarde van deze werkzaamheden en materialen ook tot de bouwsom worden gerekend.

Enkele kosten zijn niet in het honorarium van de architect inbegrepen, zoals:

  • de kosten van opzichters
  • reis- en verblijfkosten
  • kosten van vermenigvuldigingen (kopieën)
  • tekeningen en bestekken
  • porti- en telefoonkosten
  • legeskosten

Uiteraard is het verstandig om ook hierover weer scherp te onderhandelen en goede afspraken te maken. Leest u altijd goed wat er in de algemene voorwaarden die op uw overeenkomst van toepassing zijn, geregeld is voordat u het definitieve contract ondertekent.

U weet dan in ieder geval waar u aan toe bent en u kunt desgewenst proberen om afwijkende afspraken met uw architect te maken.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven