fbpx
Ga naar content

Wanneer kan ik mijn aannemer aansprakelijk stellen?

Een aannemer kan om vele redenen aansprakelijk zijn. Een aannemer is onder meer verantwoordelijk voor:

 • het uitvoeren van het bouwproject
 • het tijdig opleveren van het bouwproject
 • de waarschuwingsplicht

Als hij deze verplichtingen niet of te laat nakomt, kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt. De aannemer is daarvoor dan in principe aansprakelijk. Ook kan de aannemer aansprakelijk gesteld worden als hij zonder geldige reden de aannemingsovereenkomst opzegt.

Aansprakelijkheid voor schade na de oplevering

Het komt regelmatig voor dat u pas maanden of soms jaren na de oplevering geconfronteerd wordt met gebreken aan uw woning. U vraagt zich dan misschien af of de aannemer hiervoor nog aansprakelijk is. Dat ligt eraan.

In veel algemene voorwaarden die gebruikt worden is bepaald dat in het bestek een onderhoudstermijn opgenomen kan worden. In de praktijk varieert deze onderhoudstermijn vaak van 3 tot 12 maanden, maar is mede afhankelijk van de omvang van het project.

Die termijn begint te lopen de dag nadat de oplevering heeft plaatsgevonden. Als er zich tijdens de onderhoudstermijn gebreken voordoen moet de aannemer die herstellen, behalve als de gebreken:

 • het gevolg zijn van de instructies van u of uw directievoerder (bijvoorbeeld de architect) of
 • het gevolg zijn van bouwmateriaal of hulpmiddelen die door u ter beschikking zijn gesteld.

Soms wilt u misschien liever een financiële schadevergoeding in plaats van een bouwkundig herstel. Dit kan het geval zijn als herstel niet meer mogelijk is of de relatie met de aannemer zodanig verstoord is dat u de aannemer niet meer over de vloer wil hebben.

Maar ook na de onderhoudsperiode kan de aannemer onder bepaalde omstandigheden nog aansprakelijk zijn. Dat kan het geval zijn bij een ernstig gebrek waardoor uw woning binnen tien jaar na oplevering geheel of gedeeltelijk kapot gegaan is. Is dat het geval, dan gaat men ervan uit dat dit komt door wanprestatie van de aannemer. De aannemer zal dan het tegendeel moeten bewijzen.

De aannemer kan na de onderhoudsperiode ook nog aansprakelijk zijn voor verborgen gebreken die tijdens de bouw of bij de oplevering onmogelijk door u ontdekt hadden kunnen worden.

Maar als deze gebreken niet tijdens de bouw ontdekt zijn omdat er onvoldoende bouwtoezicht (directievoering) geweest is, kan de schade voor een deel voor uw eigen risico komen. U kunt dan mogelijk de resterende schade verhalen op de door u ingeschakelde architect.Verzekeringen rondom het bouwproces en uw huis

Nadat uw woning is opgeleverd, is het noodzakelijk om een (uitgebreide) opstal- en inboedelverzekering af te sluiten. Als het gaat om schade aan uw woning waarvoor een derde (bijvoorbeeld de aannemer of de architect) aansprakelijk is, kunnen de volgende verzekeringen van belang zijn:

 • CAR-verzekering (Construction All Risks)
  De CAR-verzekering is een projectverzekering. Deze speciale verzekering heeft betrekking op het dekken van risico’s die zich tijdens de realisatie van uw woning kunnen voordoen. Onder deze verzekering vallen alle aansprakelijkheden van de deelnemers aan het bouwproces onderling en ook de schade aan het project.
  De CAR-verzekering is over het algemeen slechts afgesloten voor de duur van het project en de dekking eindigt derhalve met de oplevering. Normaal gesproken sluit de aannemer deze verzekering af. Veel aannemers hebben ook een doorlopende CAR-verzekering.
 • Algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
  Een AVB-verzekering is een aansprakelijkheidsverzekering die veelal gesloten wordt door aannemers en onderaannemers.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt in de bouw vaak gebruikt door architecten, constructeurs, notarissen, makelaars en advocaten.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven