fbpx
Ga naar content

Welke verplichtingen heeft de aannemer?

Uit de aannemingsovereenkomst vloeien over het algemeen voor de aannemer de volgende verplichtingen voort:

 • het uitvoeren van het bouwproject
 • het tijdig opleveren van het bouwproject
 • de waarschuwingsplicht

Het uitvoeren van het bouwproject

De belangrijkste taak van de aannemer is uiteraard het bouwen van uw huis op basis van het ontwerp, de aannemingsovereenkomst en de algemene voorwaarden.

De aannemer mag de aannemingsovereenkomst niet te letterlijk nemen. Bij de bouw van een huis komen natuurlijk altijd situaties voor die niet exact beschreven staan in de aannemingsovereenkomst. De aannemer is verplicht om deze werkzaamheden gewoon uit te voeren.

Hij moet als het ware bij de uitvoering van het bouwproject ‘redelijk’ te werk gaan. Ook mag u van de aannemer verwachten dat hij regelmatige voortgang maakt bij de bouw.

De waarschuwingsplicht

Een andere belangrijke verplichting van de aannemer is dat hij verplicht is u te waarschuwen als hij ziet dat er fouten gemaakt dreigen te worden bij de uitvoering van het bouwproject.

Er kunnen bijvoorbeeld fouten ontstaan bij:

 • gebrekkige constructies
 • de voorgeschreven werkwijze op de bouw
 • de orders en aanwijzingen die de aannemer krijgt
 • het materiaal dat afgesproken is

De aannemer kan zich ook niet zomaar verschuilen achter het feit dat hij simpelweg een opdracht heeft uitgevoerd. U mag van een professionele aannemer verwachten dat hij zelfstandig met u meedenkt vanuit zijn eigen vakmanschap.

Als hij ziet dat er iets fout dreigt te gaan, moet hij aan de bel trekken. Het moet wel gaan om fouten die voor hem als aannemer voor de hand liggen. Hoe ernstiger de fout, des te eerder mag u van de aannemer een waarschuwing verwachten.

Dat geldt ook voor fouten die op een gebied liggen waarin de aannemer gespecialiseerd is. De waarschuwingsplicht geldt soms zelfs al voordat het contract getekend is. Als de aannemer bij het opstellen van de offerte ziet dat er ernstige fouten in het ontwerp zitten, dan moet hij u daarop wijzen.

Het opleveren van het bouwproject (uw woning)

De aannemer moet er voor zorgen dat uw woning aan het einde van de bouw keurig wordt opgeleverd. De oplevering is een belangrijke juridische gebeurtenis bij de bouw van een huis.

De oplevering heeft namelijk allerlei juridische gevolgen:

 • de nog openstaande facturen moeten betaald worden
 • te late oplevering kan voor de aannemer tot gevolg hebben dat hij bepaalde boetes moet betalen
 • vanaf de oplevering moet u zorgen dat de woning goed verzekerd is
 • vanaf de oplevering gaan onderhouds- en garantietermijnen lopen

Uw woning is pas opgeleverd als u de woning heeft goedgekeurd nadat u de woning goed heeft geïnspecteerd. U bent overigens niet verplicht om de woning te inspecteren en goed te keuren. Als u weigert de woning te inspecteren en goed te keuren dan geldt de woning als automatisch goedgekeurd.

Als u de woning niet goedkeurt, moet u daarbij aangever waarom u de woning niet goedkeurt. U moet kortom de gebreken aangeven waarvan u vindt dat deze door de aannemer nog moeten worden opgelost. U moet de aannemer vervolgens een redelijke termijn gunnen om deze gebreken alsnog netjes in orde te maken.

De aannemer moet het werk niet alleen opleveren, hij moet het werk ook tijdig opleveren. In de overeenkomst is een termijn opgenomen waarbinnen de bouw gereed moet zijn. Meestal is een specifieke kalenderdatum overeengekomen of is de bouwtijd uitgedrukt in werkbare werkdagen.

Als het de aannemer niet lukt binnen de overeengekomen termijn klaar te zijn, heeft hij mogelijk recht op een termijnverlenging. Dat kan het geval zijn wanneer er sprake is van een overmachtsituatie bij de aannemer.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een staking in de bouw. Ook kan het zijn dat de aannemer niet binnen de afgesproken termijn klaar is omdat u bepaalde wijzigingen in het ontwerp wilde doorvoeren.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven