fbpx
Ga naar content

Hoe zit het met de verkeersboetes van het CJIB?

Als u wel eens een bericht ontvangt van het CJIB, zal dat voor de meeste mensen gezien worden als ‘een bekeuring’. Er is echter een verschil in het soort ‘bekeuringen’ van het CJIB. Het kan namelijk gaan om:

  • een Wet Mulder boete
  • een transactievoorstel

Wet Mulder boete

Een zogenaamde Wet Mulder boete wordt opgelegd als er sprake is van een lichte verkeersovertreding. Lichte verkeersovertredingen worden via de ‘Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften’ afgehandeld.

De roepnaam van deze wet is de ‘Wet Mulder’. De lichte verkeersovertredingen worden daarom ook wel als ‘Mulder gedragingen’ aangeduid en de bijbehorende boetes als ‘Wet Mulder boetes’. De Wet Mulder procedure is in het algemeen van toepassing op snelheidsovertredingen tot 30 kilometer per uur te hard. Bij snelheidsovertredingen op autosnelwegen ligt deze grens op 40 kilometer per uur te hard.

U herkent deze verkeersboete aan de letter ‘M’, rechtsboven in de brief van het CJIB. De Wet Mulder boete bedraagt maximaal 340 euro.

Wat kan ik doen als ik het niet eens bent met de verkeersboete?

Als u het niet eens bent met de verkeersboete kunt u binnen 6 weken schriftelijk beroep bij de officier van justitie instellen. U kunt beroep instellen door in een brief uit te leggen waarom u het niets eens bent met de boete, bijvoorbeeld omdat:

  • u de overtreding niet hebt begaan (omdat uw kentekenplaten bijvoorbeeld gestolen zijn)
  • uw auto gestolen is
  • u de auto voorafgaand aan de overtreding al het verkocht
  • er sprake was van een noodsituatie (u was bijvoorbeeld met spoed op weg naar het ziekenhuis)

Het is wel van belang dat uit deze specifieke omstandigheden kunt aantonen. In het geval van diefstal van uw auto kunt u een kopie van uw bewijs van aangifte bij de politie meesturen.

Bij uw beroepschrift moet u een kopie van de boetebrief (in vaktaal: beschikking) van het CJIB meesturen. Het adres van de officier van justitie en de datum waarbinnen beroep kan worden ingesteld staan vermeld in de beschikking.

Het is van groot belang dat u tijdig beroep instelt. Als u te laat beroep instelt zal uw beroep worden afgewezen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de officier van justitie?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie kunt u tegen deze beslissing schriftelijk beroep bij de kantonrechter instellen. Het is vaak verstandig om u op voorhand over de kansen en risico’s juridisch te laten adviseren.

Als u beroep hebt ingesteld bij de officier van justitie hoeft u de verkeersboete overigens voorlopig nog niet te betalen. Maar als de officier van justitie bij de boete blijft en u besluit om beroep in te stellen bij de kantonrechter, moet u de boete al wel vast betalen.

Doet u dit niet, dan neemt de kantonrechter uw beroepschrift niet in behandeling. Mocht de kantonrechter beslissen dat u de verkeersboete niet hoeft te betalen dan ontvangt u het bedrag uiteraard terug.

De kantonrechter bepaalt vervolgens een zittingsdatum voor een mondelinge behandeling van het beroep en nodigt u en de officier van justitie uit. Uw zaak wordt behandeld door de kantonrechter. Tijdens deze zitting kunt u uzelf verdedigen, rechtsbijstand van een advocaat is niet verplicht.

Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie.

Als u het met de beslissing van de kantonrechter niet eens bent, kunt u nog hoger beroep instellen bij het gerechtshof in Leeuwarden. Dit kan alleen als de door de kantonrechter opgelegde sanctie minimaal 70 euro bedraagt.

Het hoger beroep moet u instellen bij de rechtbank binnen de regio waar de betreffende kantonrechter werkzaam is. De rechtbank zendt het hoger beroepschrift daarna door naar het gerechtshof in Leeuwarden.

Transactievoorstel

Als u een strafbaar feit heeft gepleegd kan de officier van justitie besluiten u een zogenaamd transactievoorstel te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zware snelheidsovertredingen en lichte gevallen van rijden onder invloed.

Het transactievoorstel is een voorstel van de officier van justitie om verdere strafvervolging via de rechter te voorkomen. Door het betalen van het door de officier voorgestelde bedrag voorkomt u dat u zaak voor de rechter wordt gebracht.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het transactievoorstel?

Bij het transactievoorstel wordt een antwoordformulier meegezonden. U kunt op dit antwoordformulier aangeven dat u het met het transactievoorstel niet eens bent. U moet dit formulier dan binnen 14 dagen terugsturen naar het CJIB. Voeg daar zonodig bewijsstukken aan toe waaruit blijkt dat u het strafbare feit niet begaan heeft.

Niet betalen

Het is niet mogelijk om beroep bij de officier van justitie in te stellen tegen het transactievoorstel. Uit het feit dat u niet betaalt leidt de officier van justitie af dat u het transactievoorstel niet accepteert en zal de zaak worden voorgelegd aan de rechter.

In de meeste gevallen zal de officier van justitie dan een hoger bedrag vorderen. Aan de andere kant krijgt u tijdens de zitting wel de mogelijkheid om uw argumenten aan te voeren.

Een betalingsregeling met het CJIB is niet mogelijk voor zowel de verkeersboete als het transactievoorstel.

Parkeerboete

De parkeerboete is geen Mulder gedraging maar een belastingaanslag van de gemeente. De Wet Mulder/CJIB procedure is dan ook niet van toepassing op parkeerboetes. Als u het niet eens bent met een parkeerboete kunt u bij de gemeente die de boete heeft opgelegd een bezwaarschrift indienen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven