fbpx
Ga naar content

Waar moet ik aan voldoen om een rijbewijs te krijgen?

Er zijn in Nederland momenteel ruim 10 miljoen rijbewijshouders. Het overgrote deel hiervan is in het bezit van een rijbewijs voor het besturen van een personenauto, het zogenaamde rijbewijs categorie-B.

Om in aanmerking te komen voor dit rijbewijs moet u voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 1. U moet in het bezit zijn van een ‘verklaring van rijvaardigheid’
 2. U moet in het bezit zijn van een ‘verklaring van geschiktheid’
 3. U moet minimaal 18 jaar oud zijn

Verklaring van rijvaardigheid

Om in aanmerking te komen voor de zogenaamde verklaring van rijvaardigheid (voor rijbewijscategorie B) moet u een theorie- en een praktijkexamen behalen. Deze examens worden afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Theorie-examen

Bij het theorie-examen wordt uw theoretische verkeerskennis getoetst. U dient tenminste 18 jaar oud zijn om theorie-examen te kunnen doen. U kunt natuurlijk wel eerder theorie-lessen nemen.

Het theorie-examen is per 1 maart 2009 gewijzigd en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 1. een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
 2. een onderdeel over verkeersregels (30 vragen)
 3. een onderdeel over verkeersinzicht/risico’s (10 vragen)

U bent geslaagd voor het theorie-examen als u:

 • 12 vragen goed beantwoord heeft van het onderdeel gevaarherkenning, en
 • 35 vragen goed beantwoord heeft van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht/risico’s

Ten opzichte van het theorie-examen vóór 1 maart 2009 is het onderdeel gevaarherkenning nieuw. Bij gevaarherkenning worden u vragen gesteld over hoe u zou handelen in een bepaalde situatie. U kunt bij elke vraag steeds kiezen uit de volgende antwoorden:

 • remmen (flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
 • gas loslaten (dit betekent extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze)
 • niets (gewoon doorrijden met dezelfde snelheid).

Het theorie-examen duurt ongeveer drie kwartier. Direct na het examen ontvangt u de uitslag en krijgt u, als u geslaagd bent, het theorie-certificaat mee naar huis. Het theorie-certificaat is 1 jaar geldig. Dit houdt in dat u op de dag van uw praktijkexamen niet langer dan 1 jaar geleden voor uw theorie-examen geslaagd mag zijn.

Praktijkexamen

Om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen moet u:

 • minimaal 18 jaar oud zijn, en
 • in het bezit zijn van een theorie-certificaat dat niet ouder is dan 1 jaar
 • in het bezit zijn van een verklaring van (medische) geschiktheid

Tijdens het praktijkexamen wordt bekeken of u over voldoende voertuigbeheersing beschikt en of u in staat bent om zelfstandig en veilig aan het verkeer deel te nemen. Het praktijkexamen zal altijd minimaal 35 minuten duren. Als u voor het examen zakt, kunt u opnieuw deelnemen.

Als u echter binnen 5 jaar 4 keer gezakt bent voor het praktijkexamen, wordt er door het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) van het CBR een aanvullend onderzoek naar uw rijvaardigheid ingesteld.

In feite gaat het hier om een bijzondere vorm van een praktijkexamen waarbij meer tijd genomen wordt voor persoonlijke begeleiding, de examenplaats rustiger is en er meer beschikbare tijd is.

Nadat u bent geslaagd voor het theorie-examen en praktijk examen krijgt u van het CBR de zogenaamde ‘verklaring van rijvaardigheid’. Deze verklaring blijft drie jaar geldig. De ‘verklaring van rijvaardigheid’ en de ‘verklaring van geschiktheid’ worden geregistreerd in het rijbewijzenregister van het CBR.

Het CBR en de gemeenten kunnen dit register raadplegen om na te gaan of u daadwerkelijk voor uw examen(s) geslaagd bent. Als particulier kunt u dit register overigens niet raadplegen.

Verklaring van geschiktheid

Om praktijkexamen te doen bij het CBR moet u beschikken over een ‘verklaring van geschiktheid’. Het CBR onderzoekt of u lichamelijke en/of geestelijke problemen heeft, die van invloed kunnen zijn op uw rijgedrag. Als er geen medische belemmeringen zijn, krijgt u van het CBR de verklaring van geschiktheid.

Om deze verklaring van geschiktheid te krijgen moet u een formulier (de zogenaamde ‘eigen verklaring’) invullen. In dit formulier worden u vragen gesteld over uw geestelijke en lichamelijke conditie. U kunt dit formulier verkrijgen bij uw rijschoolhouder, de gemeente of het CBR.

Bij de aanvraag om een verklaring van geschiktheid moet u een geneeskundig verslag van een arts te overleggen als u:

 • 70 jaar of ouder bent, of
 • 65 jaar of ouder bent en het rijbewijs geldig is tot na uw 70e jaar.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven