fbpx
Ga naar content

Wat is een onderzoek naar rijgeschiktheid of rijvaardigheid?

Om met een auto aan het verkeer deel te mogen nemen moet u natuurlijk medisch geschikt zijn om een auto te besturen en moet u ook over voldoende rijvaardigheid beschikken. Het kan zijn dat u na het behalen van uw rijbewijs in een verkeerssituatie verzeild raakt, waardoor (meestal de politie) twijfelt aan uw rijgeschiktheid of rijvaardigheid.

De politie zal dan vaak contact opnemen met het CBR. Het CBR kan dan besluiten dat er nader onderzoek naar u wordt gedaan.

Onderzoek naar rijgeschiktheid

Als er wordt getwijfeld aan uw geschiktheid om auto te rijden wordt er een onderzoek verricht. Het onderzoek wordt niet door het CBR zelf uitgevoerd maar door een arts.

Welke arts dit onderzoek zal uitvoeren is afhankelijk van de geconstateerde feiten:

  • bij alcohol of drugs : psychiater
  • mentaliteit : psychiater
  • oogafwijking : oogarts
  • epilepsie : neuroloog

Houdt er rekening mee dat u verplicht bent om mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Het niet meewerken aan dit onderzoek zal er toe kunnen leiden dat uw rijbewijs ongeldig verklaard wordt.

Als uit het onderzoek volgt dat u niet (meer) geschikt bent, heeft u het recht om een tweede onderzoek door een andere arts te laten verrichten. U moet de kosten voor dit tweede onderzoek zelf betalen. (De kosten voor het eerste onderzoek blijven voor rekening van het CBR.)

Als uit het onderzoek blijkt dat u ongeschikt bent om te rijden, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken.

Deze beslissing betekent echter niet dat u nooit meer in aanmerking komt voor een rijbewijs. Om opnieuw in aanmerking te komen voor een rijbewijs kunt u opnieuw een formulier ‘eigen verklaring’ invullen waarna u door een arts (door het CBR aangewezen) gekeurd wordt.

Het spreekt voor zich dat het meestal weinig zin heeft om direct na een ongeldigverklaring een formulier ‘eigen verklaring’ in te vullen. Dit kan anders zijn als er enige tijd verstreken is of als u bijvoorbeeld van een bepaalde ziekte genezen bent.

Onderzoek naar rijvaardigheid

Als er wordt getwijfeld aan uw rijvaardigheid, dan wordt er een deskundig onderzoek naar uw rijvaardigheid opgestart. Dit onderzoek bestaat uit een praktisch (kunt u nog wel autorijden?) en een theoretisch gedeelte (kent u de verkeersregels nog wel?).

Als uit het onderzoek volgt dat u niet meer over de vereiste rijvaardigheid beschikt, heeft u recht op een tweede onderzoek waarvan u zelf de kosten moet betalen. Als ook uit dit onderzoek naar voren komt dat u niet meer over de vereiste rijvaardigheid beschikt, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven