Wanneer kan ik tegen een overheidsbeslissing beroep instellen?

Terug naar overzicht

Wanneer kan ik tegen een overheidsbeslissing beroep instellen?

U kunt in het algemeen pas bij de rechtbank in beroep gaan als u een bezwaarprocedure doorlopen heeft. Pas als uw bezwaarschrift (deels) ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard, kunt u beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

De overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) dat een beslissing genomen heeft op uw eerdere bezwaarschrift is overigens verplicht om in de beslissing op uw bezwaar te vermelden bij welke rechtbank en binnen welke termijn u beroep kunt instellen.

Onderaan de beslissing op uw bezwaar staat dan de volgende -of soortgelijke- tekst:

Indien u het niet eens bent met de ongegrondverklaring van het bezwaar kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank te ...

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag