fbpx
Ga naar content

Is het nodig om bij testament een executeur te benoemen?

Hoewel het niet verplicht is, is het vrijwel altijd verstandig om in uw testament een executeur te benoemen. Dit heeft namelijk een aantal voordelen:

  1. Men hoeft maar met één persoon zaken te doen. Omdat de executeur een aantal bevoegdheden heeft en de erfgenamen deze bevoegdheden niet kunnen doorkruisen, neemt de kans op ruziënde erfgenamen en een vertraagde boedelafwikkeling af.

    Bij de vererving van bijvoorbeeld ondernemingsvermogen is het bovendien lastig als het beheer in handen is van alle erfgenamen samen.

  2. Als een nalatenschap beneficiair aanvaard wordt moet de nalatenschap in beginsel worden vereffend volgens de wet. Als er een beheersexecuteur is benoemd in het testament van de erflater en deze kan aantonen dat de activa (goederen) van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om de nalatenschapschulden te voldoen dan kan hij ontheffing krijgen van de kantonrechter voor het volgen van de ‘zware vereffeningsprocedure’.
  3. De beheersexecuteur is met uitsluiting van de erfgenamen bevoegd de legaten af te geven.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven