fbpx
Ga naar content

Wanneer komt er een einde aan de werkzaamheden van een executeur?

Normaliter eindigt de taak van een executeur op het moment dat hij zijn taak heeft
volbracht. Dat is op het moment dat hij rekening en verantwoording heeft afgelegd tegenover de erfgenamen en hij de nalatenschap op de juiste wijze (en met instemming van)onder de erfgenamen verdeeld heeft.

Soms ontstaat er onenigheid tussen de executeur en de erfgenamen over de wijze waarop de executeur zijn werkzaamheden doet. De erfgenamen kunnen in een aantal situaties gezamenlijk een einde maken aan de taak van de executeur:

  • Als de nalatenschap lijkt te zijn afgewikkeld, maar er komt binnen een jaar bijvoorbeeld nog een schuld boven water. De erfgenamen kunnen de executeur dan de benodigde middelen (geld) ter beschikking stellen en voor het overige het beheer van de executeur beëindigen.
  • Als er meer dan anderhalf jaar verlopen is sinds het begin van het beheer door de executeur.
  • Als de erfgenamen vinden dat de executeur zijn taak slecht doet, kunnen zij de kantonrechter verzoeken om de executeur van zijn taak te ontheffen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven