fbpx
Ga naar content

Wie kan tot executeur benoemd worden?

In principe is het de taak van de erfgenamen om uitvoering te geven aan het testament van de overledene. De erflater kan ervoor kiezen een of meerdere executeurs aan te stellen. De benoeming van een executeur moet plaatsvinden bij testament.

In principe kan iedereen tot executeur worden benoemd. Sinds 1 januari 2003 kan ook de notaris die het testament heeft opgemaakt en verleden als executeur optreden. Zelfs een rechtspersoon kan tot executeur worden benoemd.

Volgens de wet kunnen geen executeur worden:

  • Mensen die handelingsonbekwaam zijn. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan iemand die onder curatele gesteld is.
  • Mensen die failliet zijn of op wie die schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.
  • Mensen van wie een of meer goederen onder een zogenaamd meerderjarigenbewind zijn gesteld.

Een executeur moet na het overlijden van de erflater zijn benoeming tot executeur
nog wel aanvaarden. Volgens de wet is daarvoor geen speciale akte of handeling vereist. In de praktijk wordt er vaak een schriftelijke verklaring bij de notaris opgemaakt.

U kunt alleen een executeur aanstellen in een testament. Het is dus niet (meer) mogelijk om een executeur te benoemen in een codicil.

Het is toegestaan om meerdere executeurs aan te wijzen, al komt dit in de praktijk minder vaak voor.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven