fbpx
Ga naar content

Schematisch overzicht van rechtsbijstandmomenten in piketfase en voorlopige hechtenis

Hieronder treft u een schematische weergave aan van de moment waarop uw (piket)advocaat met u contact heeft en/of u bijstaat tegenover een rechter(-commissaris)

 Wat?

Hoe lang? Toelichting
 transport naar verhoor  hangt van situatie af  
 start piket: contact met advocaat
   
 verhoor door politie  maximaal 15 uur  
 inverzekeringstelling  maximaal 3 dagen 1.
 voorgeleiding aan rechter-comm.  uiterlijk 3 dagen en 15 uur na aanhouding 2.
 verlenging inverzekeringstelling  maximaal 3 dagen 2a.
 einde piket / start voorlopige hechtenis    
 bewaring  14 dagen  
 gevangenhouding  30 dagen, maximaal 90 dagen 3,4 en 5
 verschijnen voor strafrechter  uiterlijk na 104 dagen 6

1. Piketfase. Na de piketmelding zal uw piketadvocaat u zo spoedig mogelijk bezoeken. Meestal vindt het piketgesprek op de plaats van verhoor plaats. Als u afziet van uw recht om voorafgaand aan het politieverhoor een advocaat te consulteren, gaat de piketregeling pas in op het moment dat u inverzekering gesteld wordt.

2. U wordt uiterlijk na 3 dagen en 15 uren vanaf het tijdstip van uw aanhouding, voorgeleid aan de rechter-commissaris. Tijdens deze voorgeleiding bekijkt de rechter-commissaris of uw aanhouding en inverzekeringstelling rechtmatig was.
Deze toetsing vindt dus achteraf plaats, nadat u al hebt vastgezeten. Uw advocaat zal bij deze voorgeleiding aanwezig zijn en namens u het woord voeren.

2a. Meestal valt het moment waarop uw aanhouding en inverzekeringstelling wordt getoetst samen met het moment waarop de rechter-commissaris beslist over de vordering inbewaringstelling. Het gaat dan dus om de vraag of u na een periode van maximaal 6 dagen in verzekering te zijn gesteld, opnieuw voor een periode van 14 dagen mag worden vastgehouden.

Soms valt dit moment niet samen, bijvoorbeeld omdat het weekend er tussen zit. Dan wordt u dus twee keer voor de rechter-commissaris geleid. Een keer voor de aanhouding en inverzekeringstelling en een keer om de vordering inbewaringstelling te bespreken. Uw advocaat is bij beide voorgeleidingen aanwezig.

3. De bewaring is voor de duur van maximaal 14 dagen. Mocht de officier van justitie u langer in voorlopige hechtenis willen houden dan moet hij uw gevangenhouding vorderen. Het is de zogenaamde raadkamer van de rechtbank die uiteindelijk over deze gevangenhouding beslist, nadat u bent gehoord.

4.  Bij dit horen in de raadkamer krijgt u wederom bijstand van uw advocaat. De gevangenhouding is in eerste instantie voor de duur van 30 dagen, maar kan tweemaal worden verlengd. Uiteindelijk kan deze gevangenhouding dus 90 dagen duren.

5.  Als de officier van justitie telkens na 30 dagen een nieuwe vordering voor een verlenging instelt, dan zult u samen met uw advocaat dus drie keer voor de raadkamer van de rechtbank staan. Maar de officier van justitie mag ook 60 dagen of in een keer 90 dagen bewaring vorderen.

6. Tijdens de zitting in eerste aanleg wordt uw strafzaak inhoudelijk behandeld door de politierechter (een enkele rechter) of de meervoudige kamer (meerdere rechters). Uw advocaat zal daar de inhoudelijke verdediging voeren.

Na de maximale termijn van 104 dagen voorlopige hechtenis moet de zaak dus op zitting worden gebracht. Als op dat moment het onderzoek naar de zaak bijvoorbeeld nog niet is afgerond, zal er geen inhoudelijke behandeling plaats vinden. De zaak zal worden behandeld op een zogenoemde pro forma zitting, waarbij dan bekeken wordt of er nog steeds gronden aanwezig zijn om de voorlopige hechtenis voor een periode van maximaal 90 dagen te verlengen in afwachting van de inhoudelijke behandeling. De advocaat kan dan om opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis verzoeken.  

Tijdens uw voorlopige hechtenis zal uw advocaat u ook in de penitentiaire inrichting (huis van bewaring of gevangenis) komen bezoeker om het hele dossier met u te bespreken en u voor te bereiden op de voorgeleiding(en) en de raadkamer(s) van de rechtbank.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven