fbpx
Ga naar content

Welke strafzaken behandelt de politierechter?

De politierechter is een alleen rechtsprekende rechter (in vaktaal: een ‘unex judex’) die minder ernstige strafzaken behandeld. Dit kunnen overigens wel misdrijven zijn. U moet hierbij denken aan zaken als:

  • diefstal
  • bedreiging
  • belediging van een ambtenaar in functie
  • tasjesroof
  • autokraak
  • mishandeling
  • oplichting
  • heling

De politierechter mag ook alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen van maximaal twaalf maanden. Ook kan de politierechter geen TBS-maatregel opleggen. De wetgever is van oordeel dat de maatregel van TBS te ingrijpend is om door een alleensprekende rechter op te leggen. Ook mag de politierechter om diezelfde reden de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders niet opleggen.

De politierechter doet vrijwel altijd direct na de behandeling van de strafzaak mondeling uitspraak. U bent derhalve direct op de hoogte van het vonnis.

De officier van justitie bepaalt of de zaak door de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank wordt berecht.

Als de officier van justitie van mening is dat de zaak eenvoudig van aard is en de strafeis van de officier maximaal twaalf maanden gevangenisstraf is, zal hij de zaak aan de politierechter voorleggen. Eist de officier van justitie een gevangenisstraf van langer dan twaalf maanden, dan moet hij de zaak voorleggen aan de meervoudige strafkamer.

De politierechter kan de strafzaak wel zelf naar de meervoudige strafkamer verwijzen als hij in tegenstelling tot de officier van justitie van mening is dat de zaak te ingewikkeld is.

Bent u het eens met het vonnis van de politierechter dan kunt u ter zitting afstand doen van uw recht op hoger beroep. De rechter zal u hier in de meeste gevallen naar vragen. Bij twijfel doet u er goed aan om eerst te overleggen met uw advocaat voordat u afstand doet. U dient binnen 14 dagen na het vonnis hoger beroep in te stellen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven