fbpx
Ga naar content

De oplevering van uw verbouwing

De oplevering van uw verbouwing is een belangrijk moment. De oplevering is het moment waarop de aannemer meent dat de verbouwing (zo goed als) af is.

De verbouwing is opgeleverd als u de verbouwing heeft goedgekeurd of als u de indruk wekt dat u de verbouwing goedkeurt. Let op: als u de verbouwing goedkeurt dan accepteert u de verbouwing zoals deze aan u opgeleverd is.

Opneming van de verbouwing

Meestal vindt er direct voorafgaand aan de oplevering een zogenaamde opneming plaats. Dit is op zich niet verplicht, maar kan veel problemen voorkomen. Tijdens de opneming loopt u samen met de aannemer langs of door de verbouwing om te kijken of alles volgens afspraak is gemaakt.

Als de aannemer zelf geen initiatief neemt voor een opneming, is het verstandig om hier zelf om te verzoeken. De aannemer is verplicht om hier zijn medewerking aan te verlenen.

Let op: Als u, ondanks het verzoek van de aannemer, geen gebruik maakt van de opneming, is de verbouwing automatisch goedgekeurd. Datzelfde geldt als u zonder enig protest de facturen van uw aannemer betaald en de verbouwing in gebruik neemt.

Na een opneming moet u binnen 8 dagen aangeven of u de verbouwing goedkeurt of niet. Doet u dit niet, dan wordt dit beschouwd als een goedkeuring. Hier kunt u later niet meer op terugkomen.

Tip: het is verstandig om zelf een bouwkundige in te schakelen bij de oplevering. Een bouwkundige loopt tijdens de oplevering mee en kan u wijzen op onvolkomenheden die u zelf niet opvallen, of waarvan u geen kennis heeft.

Afkeuren van de oplevering

Als u de oplevering niet wilt accepteren, dan moet u aangeven wat de gebreken zijn op grond waarvan u de oplevering weigert. U moet de aannemer vervolgens een redelijke termijn geven om het gebrek (de gebreken) te verhelpen.

Hierna zal er opnieuw een opneming plaatsvinden. De aannemer moet dan de eerdere gebreken verholpen hebben. Houd er rekening mee dat de aannemer geen punten hoeft te verhelpen die u bij de eerste opneming niet genoemd heeft, maar die toen wel zichtbaar waren.

Goedkeuren van de oplevering

Als u de verbouwing wilt accepteren, dan kunt u dit schriftelijk binnen 8 dagen na de opneming schriftelijk aan de aannemer melden. De dag dat u deze brief verzendt is de dag van de oplevering.

Te late oplevering

Als er te laat wordt opgeleverd door de aannemer dan kan de aannemer een boete verschuldigd zijn. Maar soms is de aannemer niet verantwoordelijk voor het feit dat de oplevering te laat heeft plaatsgevonden. De aannemer mag in dat geval de uitvoeringsduur van de verbouwing verlengen.

Als de aannemer een termijnverlenging nodig heeft dan moet hij dit schriftelijk aan u vragen. Hij moet dit tenminste 14 dagen voor het verstrijken van de opleveringstermijn te doen.

Het gaat dan om een situatie van overmacht aan de zijde van de aannemer. Maar het is ook mogelijk dat de vertraging het gevolg is van door u gewenste wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp.

Een voorbeeld.

Door een wegafsluiting nabij de woning van Jacobine is haar woning zeer lastig te bereiken. Tijdens het aangaan van de aannemingsovereenkomst was er nog niets bekend over deze wegafsluiting. Door deze omstandigheid kan de aannemer van Jacobine bepaalde materialen een aantal dagen niet bij haar huis brengen. De aannemer is in deze situatie niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de opgelopen vertraging.

Verzeker uw bouwwerk vanaf de oplevering

Vanaf het tijdstip van de oplevering moet u ervoor zorgen dat het bouwwerk verzekerd is. Als de aannemer verplicht was om het bouwwerk te verzekeren, dan houdt deze verplichting op vanaf het moment van oplevering.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven