fbpx
Ga naar content

Wanneer is er sprake van meerwerk?

Meerwerk zijn de werkzaamheden voor de aannemer die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Als u tijdens de bouw van een dakopbouw plotseling besluit om nog een extra kamer te laten maken, dan wordt deze wens als meerwerk aan de aannemingsovereenkomst toegevoegd. Het meerwerk maakt overigens pas onderdeel uit van het bouwplan als u zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de offerte van het meerwerk.

Mondeling overeengekomen meerwerk is ook rechtsgeldig. Als er een discussie ontstaat over de vraag of er opdracht gegeven is voor meerwerk, zal de aannemer moeten bewijzen dat de meerwerkopdracht is verstrekt.

Het is ook in uw belang om de afspraken over meerwerk schriftelijk vast te leggen. Denkt u bijvoorbeeld aan de termijn waarbinnen het meerwerk klaar dient te zijn en aan het overeenkomen van de onderhoudsperiode.

Aannemer kan meerwerk weigeren

De aannemer kan meerwerk weigeren in de volgende gevallen:

  • De bouwwerkzaamheden zijn al te ver gevorderd, wijzigen is niet meer mogelijk.
  • De wijziging is in strijd met de opzet van het bouwplan.
  • Het bouwplan is in strijd met de norm waaraan de woning moet voldoen, denk bijvoorbeeld aan het bouwbesluit en bouwverordening.

Het meerwerk kan ertoe leiden dat de bouwtijd wordt verlengd. De aannemer moet bij het afgeven van zijn offerte voor het meerwerk aangeven met hoeveel werkbare werkdagen de bouwtijd wordt verlengd. Als de aannemer dit niet doet, komt de verlenging van de bouwtijd voor rekening van de aannemer.

Let op: niet iedere wijziging die u wenst hoeft meerwerk op te leveren. Het komt voor dat de wijziging zo gering is dat het niet onder meerwerk valt.

Een voorbeeld.

Gijs en Fleur zijn met de aannemer overeengekomen dat hij in de woonkamer spotjes zal inbouwen in het plafond. Op de bouwtekening staat aangeven waar de spotjes moeten komen. De spotjes en elektraleidingen zijn nog niet geplaatst. Gijs en Fleur willen de spotjes op een andere plek. Als de hoeveelheid spotjes gelijk blijft dan is er naar alle waarschijnlijkheid geen sprake van meerwerk.

Betaling van het meerwerk

Als u geen bijzondere afspraken heeft gemaakt over de betaling van het meerwerk, dan moet u de meerwerkprijs ineens betalen als het meerwerk gereed is.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven