fbpx
Ga naar content

Het inschakelen van een aannemer bij het verbouwen van uw woning

In het algemeen zal de verbouwing worden uitgevoerd door een door u gekozen aannemer. Soms zal deze aannemer op zijn beurt ook weer een aantal andere aannemers inschakelen, zogenaamde onderaannemers.

Algemene voorwaarden

De overeenkomst die u met een (hoofd)aannemer sluit heet een aannemingsovereenkomst. Meestal zal een aannemer met een standaardovereenkomst werken waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn.

De meest gebruikte algemene voorwaarden bij aannemingsovereenkomsten zijn de zogenaamde Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989). Voor de kleine verbouwingen gelden echter vaak de algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf (AVA 1992).

Bestek

Bij de aannemingsovereenkomst hoort ook een zogenaamd bestek. Het bestek is een technische beschrijving van het werk (lees: de verbouwing). Ook wordt er in het bestek verwezen naar bouwtechnische tekeningen en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Overeenkomst zonder algemene voorwaarden

Hoewel de meeste aannemers dus werken met algemene voorwaarden, is het niet uitgesloten dat uw aannemer niet met algemene voorwaarden werkt. In dat geval zijn er in de wet ook een aantal zaken geregeld over uw verhouding met de aannemer.

De wet regelt echter niet alles. Als u onenigheid krijgt met uw aannemer, dan is het raadzaam om contact op te nemen met een in bouwrecht gespecialiseerde advocaat.

Verplichtingen van de aannemer

Het spreekt voor zich dat uw aannemer op basis van de aannemingsovereenkomst en de algemene voorwaarden een aantal verplichtingen heeft. Zijn belangrijkste verplichting is uiteraard het uitvoeren van de verbouwing zoals u in de aannemingsovereenkomst bent overeengekomen.

Maar daarnaast moet de aannemer er ook voor zorgen dat de verbouwing een regelmatige voortgang heeft. Als de verbouwing naar uw mening te veel vertraagt, kunt u de aannemer een schriftelijke aanmaning sturen om de uitvoering te versnellen. Blijft de aannemer na de aanmaning nog steeds te traag werken, dan kunt u de aannemer in gebreke stellen.

Dit laatste houdt in dat u de aannemer er schriftelijk op wijst dat hij tekortschiet in zijn verplichtingen. U moet de aannemer dan alsnog een redelijke termijn geven om zijn verplichtingen na te komen. Als de aannemer dan nog steeds tekort blijft schieten, is hij in verzuim. Dit is een juridische term waardoor de aannemer schadeplichtig geworden is.

Zo mag u in die situatie de verbouwing door een ander laten uitvoeren en de schade verhalen op de tekortschietende aannemer. Ook mag u uw betalingen aan de aannemer opschorten en kunt u eventuele onderaannemers en leveranciers rechtstreeks betalen.

Als u twijfelt of het werk ontoelaatbaar is vertraagd, kunt u het beste juridisch advies inwinnen bij een bouwrechtadvocaat.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven