fbpx
Ga naar content

Wanneer is het verstandig om een bouwadviseur in te schakelen?

Als u zelf niet echt bekend bent met de bouwbranche en ook bij omvangrijke verbouwingen, is het verstandig om een bouwadviseur in de arm te nemen. Een bouwadviseur is meestal een architect of bouwingenieur die u kan begeleiden bij het verbouwingstraject en die bovendien controleert of de aannemer goed werk levert.

Als u een bouwadviseur inschakelt zult u ook met hem een overeenkomst moeten afsluiten. Dit is een zogenaamde overeenkomst van opdracht waarin u de bouwadviseur de opdracht geeft om namens u een aantal werkzaamheden te verrichten.

U moet er rekening mee houden dat ook deze bouwadviseur vaak met zogenaamde algemene voorwaarden werkt. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de brancheorganisatie van de architecten samen met de brancheorganisatie van constructeurs en staan bekend onder de naam SR 1997. 

In de overeenkomst met uw bouwadviseur zal ondermeer vermeld staan:

  • wat de aard van de verbouwing is
  • hoe uw bouwadviseur betaald wordt voor zijn werkzaamheden
  • welke informatie u uw adviseur moet geven voordat de werkzaamheden beginnen
  • hoe de planning eruit ziet
  • wie er verantwoordelijk is voor het aansturen van de adviseurwerkzaamheden.

Verplichtingen van uw bouwadviseur

Een bouwadviseur mag alleen opdrachten aannemen die hij – gelet op zijn kennis en ervaring – aan kan. Daarbij moet hij de opdracht zo goed als hij kan uitvoeren.

De adviseur moet handelen als een goed en vakkundig persoon met een normale vakkennis. Als na een afgeronde opdracht blijkt dat het materiaal dat uw bouwadviseur heeft aangeraden niet functioneert, wil dat niet automatisch zeggen dat hij daarvoor aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid van de bouwadviseur zal afhangen van de vraag of de adviseur bekend had moeten zijn met de negatieve eigenschappen van het betreffende materiaal.

Een voorbeeld.

Jeroen en Moniek hebben een architect ingehuurd om hen te adviseren bij de bouw van een aanbouw aan hun woning. Hun woning ligt vlakbij de zee. De architect heeft hen geadviseerd een nieuw soort materiaal te gebruiken aan de buitenzijde van de aanbouw.

Dit specifieke materiaal staat erom bekend dat het zeer gebruiksvriendelijk is en zeer goed schoon te houden is. Na een jaar blijkt echter dat het materiaal fijne scheuren begint te vertonen. Deze scheuren worden steeds erger. Het blijkt dat dit materiaal vanwege de zilte lucht niet geschikt is om te gebruiken op deze plek.

Jeroen en Moniek willen de architect aansprakelijk stellen voor de schade, omdat hij had moeten weten dat het materiaal ongeschikt is om te gebruiken voor een woning nabij de zee. Maar van dit nieuwe materiaal was eigenlijk bij niemand nog bekend dat het bij zilte lucht zou kunnen scheuren. De architect had dus niet kunnen weten dat dit zou kunnen gebeuren. Hij is niet aansprakelijk voor de schade.

Termijnoverschrijding door uw bouwadviseur

Als uw bouwadviseur bepaalde werkzaamheden niet binnen de afgesproken termijn klaar heeft, wil dat niet automatisch zeggen dat hij u daarvoor schade moet vergoeden. U moet uw adviseur in elk geval eerst in de gelegenheid stellen om de werkzaamheden alsnog af te ronden binnen een door u aan te geven redelijke termijn.

Pas als hij de werkzaamheden niet binnen deze termijn kan afronden is hij aansprakelijk voor eventuele schade. Houd er rekening mee dat u uw adviseur schriftelijk dient te wijzen op de termijnoverschrijding. In deze brief moet u hem een hersteltermijn gunnen en hem aangeven dat hij aansprakelijk is voor de schade als hij binnen de nieuwe termijn de werkzaamheden niet afkrijgt.

Uw verplichtingen als opdrachtgever

Als opdrachtgever heeft u ook een aantal verplichtingen. Zo moet u uw medewerking verlenen als deze nodig is voor de uitvoering van de opdracht door de adviseur. U moet ook instaan voor de juistheid van de inlichtingen die u geeft. Daarnaast moet u deze gegevens tijdig aanleveren.

Ook moet u tijdig beslissen als uw bouwadviseur u vraagt bepaalde keuzes te maken.

Als u ontdekt dat uw bouwadviseur een fout maakt, bent u verplicht om hem dit zo spoedig mogelijk mee te delen. Dit noemt men ook wel de waarschuwingsplicht. Tot slot moet u vertrouwelijk omgaan met de gegevens van uw bouwadviseur.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven