Ga naar content

Wat u moet regelen voor u overlijdt: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Wat is een testament en hoe wordt dit gemaakt?

Als u komt te overlijden zonder dat u iets geregeld heeft, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Ook regelt de wet hoeveel elk van uw erfgenamen erven.

Lees verder

Wat hebben huwelijkse voorwaarden met overlijden te maken?

Als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden op te maken, trouwt u in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden als het ware samenvloeien in een vermogen, de huwelijksgemeenschap.

Lees verder

Samenlevingscontract en overlijden

Als u samenwoont en u wilt dat er bij het overlijden van een van uw beiden bepaalde zaken geregeld worden, dan is het verstandig om een samenlevingscontract op te laten stellen.

Lees verder

Wat gebeurt er als ik samenwoon en ik niets voor mijn overlijden regel?

U kunt ervoor kiezen om samen te wonen met een partner zonder verder iets te regelen voor het geval een van u beiden komt te overlijden.

Lees verder
Terug naar boven