fbpx
Ga naar content

Wat gebeurt er als ik samenwoon en ik niets voor mijn overlijden regel?

U kunt ervoor kiezen om samen te wonen met een partner zonder verder iets te regelen voor het geval een van u beiden komt te overlijden. Als u op deze manier samenwoont blijven de vermogens van u en uw partner gescheiden, zowel voor als na het overlijden van een van uw beiden.

Met andere woorden, alle bezittingen en schulden die op uw naam staan, zullen bij uw overlijden niet aan uw partner toekomen.

Samenwonen met een partner zonder een samenlevingscontract of testament leidt ertoe dat er over een weer nauwelijks rechten en verplichtingen ontstaan, zowel voor maar ook na het overlijden.

Zo bent u bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor elkaar schulden en ontstaat er bij de beëindiging van de samenleving ook geen recht op alimentatie voor de partner met het minste inkomen, zelfs niet als er kinderen zijn die door deze partner worden verzorgd. De kinderen zelf hebben in dit voorbeeld overigens wel recht op alimentatie.

Eindigt de relatie doordat een van beiden overlijdt dan heeft de langstlevende partner in het algemeen geen recht op nabestaandenpensioen. Ook zijn samenwonende partners, zonder iets te regelen, geen erfgenaam van elkaar.

Als er kinderen uit de relatie zijn voortgekomen zullen deze overigens vaak wel automatisch erfgenaam zijn, ook als u niets regelt.

Het is uiteraard voor samenwoners wel mogelijk om bepaalde zaken zo te regelen dat er over en weer wel rechten en plichten ontstaan, bijvoorbeeld na het overlijden van een van beiden. Dit kan geregeld worden door het opstellen van een samenlevingscontract.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven