fbpx
Ga naar content

Waar moet ik op letten als ik een levensverzekering heb die gekoppeld is aan mijn eigen woning?

De meeste hypothecaire leningen zijn gekoppeld aan een levensverzekering. Vaak gaat het dan om een zogenaamde gemengde verzekering. Dat wil zeggen dat deze verzekering uit twee delen bestaat: een spaardeel om de lening meestal na dertig jaar af te lossen, en een overlijdensrisicoverzekering. De overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit als u of uw partner overlijdt voordat de hypothecaire lening is afgelost.

Premiesplitsing

Als de overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt moet hierover door de ontvangen (de langstlevende partner) belasting betaald worden. Deze belasting kan worden voorkomen als aan een aantal voorwaarden voldaan is:

  • Zorg ervoor dat uw partner de premie betaald voor de overlijdensrisicoverzekering op uw leven. Partners verzekeren elkaar in feite over en weer. Er dient een splitsing worden aangebracht tussen de premie voor het spaardeel en het risicodeel van de verzekering, waarbij wordt vastgelegd dat de begunstigde voor de overlijdensuitkering de premie aan de verzekeringsmaatschappij verschuldigd is. De premiesplitsing moet blijken uit de verzekeringspolis. Om buiten de heffing te blijven is het overigens voldoende dat in de polis de kruislingse verschuldigdheid is vastgelegd: de premie mag dus wel van een en/of-rekening worden afgeschreven.
  • Premiesplitsing is niet mogelijk als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd. Als u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd of als u samenwoont op basis van een samenlevingscontract dan moet dit contract hiervoor op een juiste manier geformuleerd zijn.
  • De verzekeringsmaatschappij moet op een correcte wijze de premie splitsen. De gesplitste premiebedragen moeten in principe ook daadwerkelijk aan beide partners in rekening worden gebracht.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven