fbpx
Ga naar content

Wat is een partnerverklaring bij een levensverzekering?

Als één van de partners overlijdt is het uiteraard de bedoeling dat de verzekeringsuitkering wordt aangewend om (een deel van) de hypotheekschuld aan de bank af te lossen. Over het algemeen worden de rechten uit de verzekeringspolis aan de bank verpand, waardoor de verzekeringsuitkering rechtstreeks naar de bank wordt overgemaakt.

Hier profiteren alle erfgenamen van (niet alleen de langstlevende partner, maar ook de kinderen) omdat de woning (deels) vrij van hypotheekschuld is.

Als het de bedoeling is dat eventuele kinderen niet bevoordeeld worden door de verzekeringsuitkering kan gekozen worden voor een zogenaamde betalingsopdracht of partnerverklaring. De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt dan aan de langstlevende partner uitgekeerd.

De partnerverklaring zorgt er dan voor dat de verzekeringsmaatschappij het geld direct uitkeert aan de hypotheekverstrekker. Die wil natuurlijk alleen aan een dergelijke constructie meewerken als het geld direct weer gebruikt wordt om de hypothecaire lening af te lossen.

Door de partnerconstructie wordt dus voorkomen dat de erfdelen van de kinderen (door het vervallen van de hypotheekschuld) groter worden. Als u wilt weten of het in uw specifieke situatie verstandig is om met een partnerverklaring te werken kunt u contact opnemen met een notaris.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven